Skip to main content

V Mariboru se je začelo mednarodno B2B poslovno srečanje SEEmeet Slovenia 2018

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se je v Mariboru pričelo dvodnevno jugovzhodno evropska poslovno B2B srečanje SEEmeet Slovenia 2018. Doslej tretji tak mednarodni dogodek v Sloveniji je skupaj pripravilo sedem regionalnih razvojnih agencij iz sedmih regij, podprla pa sta ga tudi Javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Omenjeno srečanje po besedah koordinatorja dogodka Franca Gönca ponuja platformo za podjetja iz različnih panog, pri čemer je poseben poudarek na podjetjih s področja digitalizacije industrijskih procesov, informacijsko-komunikacijske tehnologije, predelovalne industrije, podjetjih s področja energetske učinkovitosti in drugih storitev.

Najmnožičnejše tuje delegacije prihajajo iz Srbije, Madžarske in Italije, sicer pa so med drugim prisotni tudi podjetniki iz Turčije, Avstrije, Velike Britanije in še nekaterih držav. Gönca zelo veseli, da jim je uspelo povečati predvsem delež tujih udeležencev, saj je teh že skoraj polovica med vsemi sodelujočimi.

Kot je povedal direktor Mariborske razvojne agencije Mihael Leskovar, je srečanje namenjeno predvsem malim in mikro podjetjem, ki jim tako omogočajo lažji vstop na tuje trge oziroma lažje spoznavanje novih potencialnih tujih partnerjev.

Več