Skip to main content

Uspešno prvo srečanje vseh udeleženk programa Podjetnost je ženskega spola

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes skupaj s partnerji organizirala prvo srečanje vseh generacij udeleženk programa Podjetnost je ženskega spola, s katerim želi država brezposelnim ženskam s terciarno izobrazbo kot bodočim podjetnicam podati osnovno podjetniško znanje in finančno spodbudo. V šestih generacijah se je usposabljanja udeležilo skupno 1500 žensk, skoraj 90 odstotkov pa jih je nato ustanovilo podjetje.

Današnji dogodek z naslovom Nova priložnost za uspeh so zasnovali kot sejem s predstavitvijo izdelkov in storitev udeleženk ter mreženjem, namenjen pa je bil udeleženkam vseh generacij programa.

Današnji dogodek so zasnovali kot sejem s predstavitvijo izdelkov in storitev udeleženk ter mreženjem, namenjen pa je bil udeleženkam vseh generacij programa.

Povod za začetek programa potreba po podjetniškem usposabljanju za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki se je pojavila na zavodu za zaposlovanje. "Program v celoti financira ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za delo in zavod za zaposlovanje pa zagotavljata subvencijo v višini 5000 evrov za vsako udeleženko," je pojasnila vodja programa mag. Mojca Skalar Komljanc na SPIRIT Slovenija. Sto ur trajajočega usposabljanja se morajo bodoče podjetnice udeležiti v celoti. Na njem med drugim spoznajo, kako zasnovati podjetniško idejo in kako pripraviti dober poslovni model, pridobijo pa tudi nekaj pravnih nasvetov. "Opremljene so s podjetniškimi znanji za novo podjetniško pot," je poudarila Skalar Komljančeva.

Več