Skip to main content

Na trgih ASEAN veliko poslovnih priložnosti za slovenska podjetja

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Včeraj je javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala seminar z naslovom »Poslovanje v Jugovzhodni Aziji - vstop na najbolj dinamične trge sveta iz držav ASEAN in priložnosti za slovenska podjetja na teh trgih«. Na njem so predstavniki več kot 20 slovenskih podjetij pridobili praktične informacije o načinu vstopa in širitvi poslovanja v širši regiji, predstavljene pa so jim bile tudi najpogostejše napake evropskih podjetij pri vstopanju na te trge.

Včeraj je javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala seminar z naslovom »Poslovanje v Jugovzhodni Aziji - vstop na najbolj dinamične trge sveta iz držav ASEAN in priložnosti za slovenska podjetja na teh trgih«.

Uvodoma je udeležence pozdravila Irena Meterc, vodja sektorja za internacionalizacijo na SPIRIT Slovenija, ki je izpostavila vlogo agencije pri spodbujanju slovenskih podjetij pri vstopu na bližnje in bolj oddaljene trge. Osrednji predavatelj na seminarju je bil dr. Gunter Denk, poslovnež, ki je leta 2004 ustanovil podjetje Senat Group, s sedežem na Tajskem. Podjetje se ukvarja  z individualnim svetovanjem podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na trgih ASEAN-a. V nadaljevanju seminarja je Aleksander Alles, svetovalec v podjetju Senat Thailand predstavil najpogostejše napake podjetij pri vstopu na azijski trg. Izpostavil je prednosti investiranja na tem področju v primerjavi s Kitajsko, ki zna biti manj tvegano in tudi finančno ugodnejše. Vsekakor je potrebno razumeti posebnosti držav, imeti dober načrt in zagotoviti dovolj virov.

Več