Skip to main content

Na sejmu MOS se je predstavljala tudi SPOT, Slovenska poslovna točka

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju se je med 11. in 16. septembrom 2018 uspešno predstavljal nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, ki je nadgradnja dosedanjega sistema VEM (točk VEM in portala e-VEM).

V okviru razstavnega prostora Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so bile številnim obiskovalcem sejma  MOS v Celju predstavljene storitve, ki jih ponujajo štirje nivoji sistema SPOT – portal SPOT (e-VEM), SPOT Registracija, SPOT Svetovanje in SPOT Global.

Na sejmu so bili na voljo svetovalci vseh 12 regijskih točk SPOT Svetovanja in točke SPOT Registracija (AJPES), da podjetnike in potencialne podjetnike informirajo o brezplačnih storitvah, ki jih za dvig podjetništva in inovativnosti izvajajo v njihovih regijah. Storitve financira Republika Slovenija in Evropska unija.

62 svetovalcev iz vseh slovenskih regij je obiskalo razstavljavce iz njihovih regij in podjetnikom predstavilo aktivnosti, ki jih za njih organizirajo na Slovenski poslovni točki Svetovanje, ter jih povabilo k sodelovanju.

Sejem je bil odlična priložnost, da potencialne in obstoječe podjetnike seznanijo z novostmi in nadgradnjami, ki jih prinaša novo uveden sistem SPOT, Slovenska poslovna točka.