Skip to main content

V bitki za Evropsko nagrado za podjetništvo tudi dva slovenska podjetniška projekta

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je kot nacionalni koordinator tudi letos objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva. Letos bosta našo državo zastopala Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih s projektom »Praktično izobraževanje podjetnosti v srednjih šolah« in 2DOM, d.o.o. s projektom »Inovativni poslovni model 2COUNTRY«.

V skladu s sprejetim Programom dela javne agencije SPIRIT Slovenija za leto 2018 na področju promocije podjetništva in ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva, je bil po navodilih operativnega priročnika Evropske komisije 13. aprila 2018 na spletnih straneh agencije objavljen Javni natečaj Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva.

Poleg velike nagrade komisije za izbor je bilo etos odprtih šest tekmovalnih kategorij. Med temi so spodbujanje podjetniškega duha (pobude, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah), za naložbe v podjetniška znanja (pobude za izboljšanje podjetniških, vodstvenih in upravljavskih znanj) ter za izboljšanje poslovnega okolja (inovativne politike, s katerimi se spodbuja ustanavljanje startupov in njihovo rast ter poenostavlja postopke za podjetja).                                                                                                                  

Komisija na SPIRIT Slovenija se je po pregledu prijav odločila, da bosta letos Slovenijo zastopata dva projekta, ki s spodbujanjem podjetniškega duha in naložbo v podjetniška znanja, z rezultati ter pozitivnim učinkom na širši lokalni prostor dokazujeta, da se tudi z omejenimi sredstvi da veliko narediti. Oba projekta  sta uveljavljena, se nadaljujeta, kažeta elemente rasti in sta se najbolj približala zahtevanim merilom - originalnosti in izvedljivosti, vplivu na lokalno okolje, izboljšanju odnosov med krajevnimi udeleženci ter prenosljivosti v druge regije.  V kategoriji »Naložbe v podjetniška znanja« bo letos Slovenijo zastopal Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih s projektom »Praktično izobraževanje podjetnosti v srednjih šolah«. V kategoriji »Spodbujanje internacionalizacije poslovanja« pa se bo predstavilo podjetje 2DOM, d.o.o., in sicer s projektom »Inovativni poslovni model 2COUNTRY«.

V nadaljevanju letošnjega natečaja »bo Evropska komisija izbrala člane žirije, ki bodo v nadaljevanju na skupnem zasedanju iz nabora prijav posameznih držav izbrali nominirance za ožji izbor v vsaki razpisani kategoriji. Nominiranci bodo povabljeni na zaključno prireditev s podelitvijo nagrad. Razglasitev zmagovalcev v posameznih kategorijah bo 20. novembra 2018 v okviru letne skupščine Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja.

******