Skip to main content

Obvestilo glede javnega razpisa za procesne izboljšave "PRIZ 17-18"

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 24/2018 z dne 13.4.2018 objavljena sprememba javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki povečuje okvirno skupno višino sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa.

Zaradi navedenega agencija pričakuje, da drugo odpiranje za vloge prispele do 14. 3. 2018, ki je odloženo do zaključenega postopka izbora vlog prispelih na prvo odpiranje ter sklenitve pogodb z izbranimi prijavitelji na prvem odpiranju, ne bo izvedeno.