Skip to main content

Tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov so Glukagen, TrailSketch in MyQpon

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani Glukagen, spletna platforma za popotnike TrailSketch in aplikacija za prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust MyQpon so tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov. Najboljše ekipe bodo prejele 1000 EUR in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj.«

Tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov so Glukagen, TrailSketch in MyQpon

Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je SPIRIT Slovenija izvajal v letu 2017. Vanje je bilo vključenih 20 konzorcijev srednjih in osnovnih šol s 1514 dijaki in osnovnošolci ter 942 učencev v osnovnih šolah, v katerih so izvajali krožke s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Dijaki so svoje ideje začeli razvijati lani, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti pri dijakih in učencih. Novembra lani je potekala delavnica, na kateri je strokovna komisija izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 EUR ter dvomesečno podporo poslovnih mentorjev.

Štiričlanska strokovna komisija je med desetimi ekipami, ki so se udeležile včerajšnjega zaključnega srečanja in poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrala tri najbolj perspektivne. Te so: Glukagen, prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani; TrailSketch, spletna platforma za popotnike in MyQpon, prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust. Najboljše ekipe bodo s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele dodatnih 1000 EUR za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje.

Več