Skip to main content

Trajnostna strateška transformacija poslovanja postaja nuja tudi za slovenska podjetja

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, vse tri pa morajo biti domišljeno načrtovane in usklajene ter podprte z dobro komunikacijo, saj le tako lahko vodijo v finančno uspešnost podjetja, je bilo slišati na konferenci, ki je pod okriljem SPIRIT Slovenija in skupnosti Goodbiz prejšnji teden potekala v Ljubljani. Več kot 150 udeležencev je prisluhnilo mnenjem različnih strokovnjakov o tem, zakaj in kako je nujno investirati bolje za boljši jutri ter dobrim praksam podjetij, ki so se že podala na pot trajnostne strateške transformacije, predstavilo pa se jim je tudi šest mladih podjetij z družbenim učinkom iz programa Goodbiz.

Predstavitev prvih praks trajnostne strateške transformacije 9 slovenskih podjetij, ki so skozi dvoletni pilotni program, ki ga je izvajal SPIRIT Slovenija v letih 2016-2017,  postavila svoje trajnostne poslovne strategije in poslovne modele v prakso. Foto: Matic Bajželj

Globalni trendi nakazujejo, da so poslovni modeli podjetij, ki v svojem poslovanju uravnotežijo doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov s pozitivnimi učinki na družbo, okolje in ekonomski razvoj, poslovni modeli prihodnosti. Zato morajo podjetja razmišljati in poslovati drugače ter svojo poslovno strategijo zasnovati na poslovnih modelih, ki imajo transparenten in vključujoč način vodenja in upravljanja, v načrtovanje izdelkov in storitev pa obvezno vključiti družbene, okoljske in ekonomske učinke.

Tega se zadevajo tudi na SPIRIT Slovenija, zato je bil na konferenci eden ključnih poudarkov predstavitev prvih praks trajnostne strateške transformacije slovenskih podjetij, ki so skozi dvoletni pilotni program, ki ga je izvajal SPIRIT Slovenija v letih 2016-2017,  postavila svoje trajnostne poslovne strategije in poslovne modele v prakso. Na okrogli mizi so se tako predstavila pilotna podjetja vključena v program, in sicer: Anton Blaj, d. o. o., Engrotuš, d. o. o., Hotel Sava Rogaška, d. o. o., Iskraemeco, d. o. o., Lumar IG, d. o. o., M Sora, d. o. o., SIJ, d. d., Steklarna Rogaška, d. o. o. in Talum, d. d. »Program je postavil prvo slovensko prakso na področju trajnostne strateške transformacije podjetij. Z vzpostavljanjem trajnostnih poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu že uspešno ustvarjajo in ohranjajo konkurenčno prednost, zato morajo tudi slovenska podjetja iti v korak s temi spremembami. Vključena podjetja so bila s projektom zadovoljna in trajnostni vidik uspešno vključila v svoje strategije razvoja in poslovne modele, tako da se pozitivni učinki v poslovanju podjetij že kažejo v praksi,« je povedala Alenka Hren, ki na agenciji SPIRIT Slovenija vodi omenjeni program. Hrenova je tudi predstavila metodološki priročnik, ki je nastal na podlagi izvedene prakse pilotnega programa in najavila dolgoročni petletni podporni ukrep, ki je nastal na podlagi pozitivnih učinkov pilotnega projekta trajnostne strateške transformacije iz leta 2016 in 2017 ter ga bo izvajal SPIRIT Slovenija v letih 2018 do 2022.

Več