Skip to main content

Predstavnica Alibaba Cloud na delovnem obisku na SPIRIT Slovenija

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se je na delovnem sestanku na SPIRIT Slovenija mudila Eva Zhang, predstavnica podjetja Alibaba Cloud s sedežem v Veliki Britaniji v Londonu, ki je s strani kitajske vlade zadolženo za širitev poslovanja v državah šestnajsterice, zaradi črpanja fonda mehanizma CM China – CEEC 16+1.

Danes se je na delovnem sestanku na SPIRIT Slovenija mudila Eva Zhang, predstavnica podjetja Alibaba Cloud s sedežem v Veliki Britaniji v LondonuSprejela sta jo mag. Gorazd Mihelič, direktor agencije in Tanja Drobnič, ki na agenciji vodi projekte vezane na kitajski trg. Eva Zhangk je v pogovoru poudarila, da je preučila strateške dokumente Slovenije na področju digitalizacije in da po njenem mnenju naša država izkazuje najvišjo stopnjo razvitosti in tudi najhitrejšo rast digitalnega gospodarstva v skupini držav šestnajsterice. Izpostavila je, da je avtorizirana za razvoj poslovanja z državami šestnajsterice v okviru kontaktnega mehanizma Kitajske za države šestnajsterice (16+1) tako na področju »Cloud Computing« kakor na področju »Big Data«. Delovni sestanek je temeljil na konkretnih predlogih za lansiranje skupnega projekta tako na vladni kakor na podjetniški ravni, in sicer z razvojem partnerstva ter dolgoročnega sodelovanja v okviru konkretnega projekta v Sloveniji.

SPIRIT Slovenija deluje v okviru CM China –CEEC 16+1 od leta 2012 dalje in izvaja gospodarski del koordinacije s podjetji in institucijami, ki so zainteresirane za poslovanje s Kitajsko v tesni delovni povezavi z Ministrstvom za zunanje zadeve, ki ima vlogo političnega koordinatorja v Sloveniji za CM 16+1. V preteklih petih letih je SPIRIT Slovenija izvajal vrsto aktivnosti promocije slovenskega gospodarstva tudi s postavitvijo nacionalnih paviljonov na Kitajskem. Najbolj intenzivna je bila promocija v okviru Ningbo Expo ter v okviru priprave vladnih srečanj Kitajske z državami CEE. Agencija je v teh letih aktivno delovala tudi v okviru Poslovnega sveta agencij za razvoj podjetništva in Generalne skupščine agencij za pospeševanje izvoza in tujih investicij v skupini 16 ter v razmerju do Kitajske. Leta 2016 se je agencija uspešno predstavila na Ningbo Expo s tremi konzorciji, med katerimi je eden od njih predstavljal ponudbo Slovenije na področju digitalnega gospodarstva.

V koordinaciji s SPIRIT Slovenija je predstavnica Alibaba Cloud v nadaljevanju uspešno izvedla sestanke na državni ravni s predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zunanje zadeve ter na podjetniški ravni v številnih podjetjih in tudi gospodarskih združenjih.  Izkazalo se je, da je na obeh straneh velik interes tako na slovenski državni in podjetniški ravni kakor na strani Alibaba Cloud.

Podpis pod foto: Arhiv SPIRIT Slovenija/LV