Skip to main content

Podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji za leto 2018 napovedujejo rast in širitev poslovanja

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Podjetja v tuji lasti večinoma rastejo hitreje od slovenskega povprečja, tako po prihodkih od prodaje, kot tudi izvozu, številu zaposlenih in dodani vrednosti na zaposlenega. V zadnjem letu je podjetje s tujim kapitalom v povprečju ustvarilo 3.444 EUR več dodane vrednosti na zaposlenega kot domače podjetje iz iste panoge in z enako produktivnostjo leta 2015, je bilo danes slišati na predstavitvi rezultatov najnovejše raziskave o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji, ki jo za SPIRIT Slovenija že deseto leto zapored pripravlja Center za mednarodne odnose (CMO) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot ključni prednosti Slovenije tuji investitorji še vedno ocenjujejo kakovostne in usposobljene kadre, pri poslovanju v naši državi pa jih najbolj ovirajo visoki stroški dela, rigidna delovna zakonodaja in neučinkovit sodni sistem.

Predstvitev rezultatov najnovejše raziskave o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji, ki jo za SPIRIT Slovenija že deseto leto zapored pripravlja Center za mednarodne odnose (CMO) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Ob tem je mag. Gorazd Mihelič, direktor SPIRIT Slovenija, izpostavil, da agencija v luči izboljševanja poslovnega okolja tako za domača kot tudi tuja podjetja z letošnjim letom pričenja z aktivnostmi petletnega projekta SPOT – Slovenska poslovna točka, »težkega« skoraj 12 milijonov EUR, od katerih je 8,6 mio EUR evropskih sredstev. »Osnovni namen projekta je povečanje usklajenosti in kakovosti ukrepov ter izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij ter hkrati povečala tudi privlačnost države za tuje investitorje.”

»Spodbujanje tujih investicij je tako ključno za gospodarski razvoj Slovenije, pri čemer pa se podobno kot domača tudi tuja podjetja v slovenskem poslovnem okolju še vedno soočajo s številnimi in raznolikimi ovirami,« je opozorila profdr. Andreja Jaklič, iz Centra za mednarodne odnose FDV. Izsledki raziskave kažejo, da so za tuje investitorje pri poslovanju v Sloveniji najbolj obremenjujoče ovire visoki stroški dela, rigidnost delovne zakonodaje in neučinkovit sodni sistem. Primerjava rezultatov raziskav zadnjih 10 let kaže, da se te ovire po ocenah tujih investitorjev v zadnjih letih celo povečujejo.

Kljub oviram na slovenskem trgu pa podjetja s tujim kapitalom za leto 2018 napovedujejo rast. »Kar 38 % podjetij, ki so sodelovala v najnovejši raziskavi, v letošnjem letu namreč načrtuje širitev v naši državi, kar je največ po letu 2013, ko so bili zabeleženi najbolj optimistični širitveni načrti podjetij s tujim kapitalom v Sloveniji,« je dejala Jakličeva. V primerjavi z letom 2016 podjetja bolj optimistično načrtujejo prodajo, saj povečanje prodaje v letu 2018 načrtuje skoraj 70 % podjetij (leta 2016 je imelo tovrstne načrte manj kot 40 % podjetij), medtem ko so njihovi zaposlitveni načrti za letos podobni načrtom iz leta poprej. Novo zaposlovanje v 2018 pa načrtuje 55 % podjetij (leta 2016 je imelo enake načrte 51 % vzorčnih podjetij).

Več

Celotna raziskava je na voljo na naslednji povezavi