Skip to main content

SPIRIT Slovenija danes objavil dva javna razpisa na področju podpornega okolja podjetništvu

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes v Uradnem listu objavila dva javna razpisa, in sicer za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Sloveniji v letih od 2018 do 2019 ter za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za 3 regije.

Prvi je javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 -SIO 2018-2019, ki je namenjen inovativnim potencialnim podjetnikom, novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti ter hitro rastočim podjetjem s potencialom globalne rasti. Sredstva v višini 6,6 milijona evrov so razpisana za dve leti, s čimer želi agencija povečati stopnjo preživetja tovrstnih podjetij in jim pomagati pri premagovanju ovir na trgu.

Drugi pa je Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za 3 regije S SPOT točkami želi agencija preoblikovati in posodobiti podporno okolje, ki so ga predstavljale VEM točke. Skupna višina razpisanih sredstev v okviru tega razpisa je 3.894.120 evrov za obdobje petih let, sredstva pa so namenjena zgoraj omenjenim trem statističnim regijam.