Skip to main content

SPIRIT Slovenija obiskali predstavniki največje komercialne banke na Kitajskem

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se je na obisku na SPIRIT Slovenija mudila delegacija predstavnikov ICBC – Industrial and Commercial Bank of China, največje komercialne banke na Kitajskem, ki je pred kratkim ustanovila svoje predstavništvo na Dunaju. Z agencijo želijo vzpostaviti partnerstvo za podporo prihodnjim investicijskim projektom, ki bi omogočili povečanje trgovinskih in investicijskih aktivnosti med Slovenijo in Kitajsko

SPIRIT Slovenija obiskali predstavniki največje komercialne banke na Kitajskem

Kot so povedali  na sestanku, na katerem sta jih sprejela direktor agencije SPIRIT Slovenija, mag. Gorazd Mihelič in Tanja Drobnič, ki na agenciji vodi projekte, povezane s kitajskim trgom, je predstavništvo v Avstriji zavzelo status regionalnega centra, iz katerega bodo delovali na trgu Avstrije in Evrope s poudarkom na severnih državah Evrope ter po državah CEE. Na regiji CEE so opredelili Slovenijo kot najbolj razvito državo, zato nameravajo v prihodnje krepiti vezi z institucijami v Sloveniji kot so banke (SID Banka, NLB, Gorenjska banka in druge) ter državnimi institucijami, ki predstavljajo podporno podjetniško okolje. V prihodnje naj bi preko Slovenije okrepili poslovne vezi z institucijami in podjetji regije Zahodnega Balkana, saj so prepoznali Slovenijo kot kredibilno in povezovalno partnerico pri izvedbi bodočih večjih investicijskih projektov na regiji.

 SPIRIT Slovenija želijo vzpostaviti partnerstvo za podporo bodočim investicijskim projektom, ki bi omogočili povečanje trgovinskih in investicijskih aktivnosti med Slovenijo in Kitajsko.

S SPIRIT Slovenija želijo vzpostaviti partnerstvo za podporo bodočim investicijskim projektom, ki bi omogočili povečanje trgovinskih in investicijskih aktivnosti med Slovenijo in Kitajsko. Zanimajo jih informacije o bodočih in obstoječih uspešnih investicijskih projektih ali poslovne povezave med slovenskimi in kitajskimi podjetji ali katerimi koli drugimi podjetji v Sloveniji in na Kitajskem, ki bodo izvajali skupne projekte v Sloveniji in na Kitajskem. Izpostavili so dejstvo, da bi želeli vstopiti v posle med podjetji s svojo ponudbo finančnih instrumentov in na tak način omogočiti črpanje razpoložljivega kitajskega finančnega sklada iz naslova kontaktnega mehanizma 16+1 (Kitajska – CEE).

Na podlagi informacij, ki jih bodo prejeli od SPIRIT Slovenija o investicijskih projektih, bodo obiskali tako slovenska kot tudi kitajska podjetja, ki bodo izrazila interes za poslovno povezovanje. Agencija naj bi v prihodnosti izvedla seminar za slovenska podjetja, na katerem bo ICBC lahko predstavila način svojega delovanja in se osebno srečala z zainteresiranimi slovenskimi podjetji. V okviru projektov, ki jih vodi in izvaja agencija SPIRIT Slovenija bo v prihodnje pripravljen nabor za ponudbo investicijskih projektov na ICBC, saj so izrazili ponudbo možnosti preverjanja kitajskih podjetij preko varnostnega sistema E-Safety znotraj ICBC kakor tudi odličnega sodelovanja s kitajskim ministrstvom za trgovino (MOFCOM). Ena od rednih aktivnosti ICBC je tudi preverjanje njihovih klientov z rednimi obiski na terenu tako na Kitajskem kakor drugod po svetu. Na SPIRIT Slovenija ocenjujejo, da gre za izvrstno priložnost za okrepitev nadaljnjih varnih korakov v sodelovanju s Kitajsko prav v okviru možnosti in priložnosti, ki jih ponuja kontaktni mehanizem 16+1, zato bo agencija v prihodnje še bolj načrtno pristopila k pripravi investicijskih projektov za potrebe promocije preko ICBC.