Skip to main content

V okviru Meseca oblikovanja tudi dva lesarska dogodka

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija si že vrsto let z različnimi aktivnostmi prizadeva storiti pomemben korak naprej k večji prepoznavnosti slovenskih pohištvenih podjetij in slovenskega oblikovanja doma in v tujini. Tako bo v okviru Meseca oblikovanja v prostorih Mesta oblikovanja organizirala dva lesarska dogodka. V sredo, 18. oktobra 2017, ob 18. uri bo potekal lesarski forum z naslovom Napredno v lesarstvu, v četrtek, 19. oktobra 2017, prav tako ob 18. uri pa še gospodarsko arhitekturni forum z naslovom Les za kreativni turizem.

Oba dogodka SPIRIT Slovenija organizira skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za lesarstvo) in v sodelovanju z Zavodom Big, Društvom lesarjev Slovenije in drugimi partnerji.

Lesarski forum z naslovom Napredno v lesarstvu z izjemno zasedbo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov, bo v sredo, 18. oktobra 2017, ob 18. uri. Na predavanjih se bodo tuji strokovnjaki z različnih področij lesarstva ter predstavniki hitro rastočih lesarskih blagovnih znamk, razvojno orientiranih pionirskih podjetij dotaknili vprašanj aktualnih razvojnih trendov v lesarstvu, kot so denimo lesena večnadstropna gradnja, oblikovanje pohištva in lesenih izdelkov, aktualnih prodajnih trendov na področju lesenih izdelkov. Lesarski forum je namenjen vzpostavljanju neposrednih stikov med slovenskimi lesarji in tujimi podjetji ter informiranju javnosti o naprednih rešitvah v lesu. V okviru dogodka bodo namreč potekali tudi individualni pogovori med slovenskimi in tujimi podjetji v okviru tako imenovanih kontaktnih miz z dobavitelji v lesarstvu.

Gospodarsko arhitekturni forum (GAF) z naslovom Les za kreativni turizem z izjemno zasedbo mednarodno uveljavljenih arhitektov bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 18. uri. Slovenija se promovira kot zelena destinacija z raznoliko kulturno-geografsko krajino in v tem kontekstu bi lesena gradnja turističnih objektov lahko igrala ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti turističnih destinacij. Na predavanjih bo šest tujih mednarodno uveljavljenih arhitektov na primerih dobre prakse prikazalo, kako s premišljenim načrtovanjem uporabe lesa pri gradnji turističnih objektov in opremi interierjev dvigniti vrednost in konkurenčnost turistične ponudbe. GAF je namenjen vzpostavljanju neposrednih stikov med slovenskimi lesarji in tujimi arhitekti ter informiranju javnosti o inovativni leseni arhitekturi. Zato bodo v okviru dogodka organizirani tudi individualni pogovori z gostujočimi arhitekti, avtorji projektov male lesene turistične arhitekture. So enkratna priložnost za lesarska podjetja, ki svoj prodor na tuje trge vzpostavljajo s pomočjo arhitektov.

Namen obeh dogodkov je zagotavljanje podpore slovenskim lesarskim podjetjem pri vzpostavljanju neposrednih stikov s potencialnimi tujimi kupci in arhitekti ter s tem spodbuditi prodor slovenskih lesarskih podjetij na tuje trge. Obenem pa seznanitev stroke z aktualnimi prodajnimi, arhitekturnimi in oblikovalskimi trendi, koncepti in idejami na področju razvoja lesene gradnje in razvoja lesenih izdelkov na vseh področjih in tudi v turizmu.

 

*****