Skip to main content

SPIRIT Slovenija skupaj s podjetji in institucijami v Inovacijski center Skolkovo v Ruski federaciji po nove priložnosti

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija 16. in 17. oktobra 2017 v Rusko federacijo odhaja delegacija slovenskih podjetij in institucij, kjer bodo med drugim obiskali Inovacijski center Skolkovo. Rusko mesto inovativnih tehnologij, ki deluje s podporo države, stoji na obrobju ruske prestolnice ob glavni moskovski obvoznici in je sodobni znanstveno - tehnološki center, posvečen razvoju in komercializaciji novih tehnologij.

Inovacijski center Skolkovo je zamišljen kot moderni znanstveno - tehnološki park, povezan znanstveno - poslovni ekosistem in tudi kot samostojno mesto s stanovanji, v katerem naj bi spodbujali nastajanje novih uspešnih podjetij in novi gospodarski razvoj Rusije na temelju inovativnih tehnologij.

»Hiperkocka«, prva in ena od najbolj prepoznavnih zgradb v Skolkovu. Vir: Ilija Ivanov/wikipedia.org

Ruska federacija velja za močno znanstveno - tehnološko silo s številnimi dosežki, tu pa je predviden še poseben poudarek na povezovanju znanosti in tržnega potenciala, na izkoriščanju vsega znanja in tehnologij v obliki novih poslovnih priložnosti ter dobičkonosnih niš. Inovacijski center Skolkovo, nad katerim bdi Sklad Skolkovo, v dobrih sedmih letih po ustanovitvi doživlja postopen razvoj, v »inovacijskem mestu« postopoma rastejo novi poslovni in stanovanjski objekti, vanj prihajajo novi partnerji, tako domači kot tuji.

V okviru centra je pet grozdov za različna področja, ki nakazujejo tudi glavne razvojne usmeritve tam prisotnih zagonskih podjetij: informacijske tehnologije, energetska učinkovitost, jedrske tehnologije, biomedicinske tehnologije, vesoljske tehnologije in telekomunikacije. Trenutno v aktivnostih centra sodeluje okoli tisoč različnih podjetij in organizacij ter 30.000 zaposlenih z vseh omenjenih področij, podjetniško delovanje pa uživa podporo ustanoviteljev centra.

Več