Skip to main content

Delavnica na temo TCM v Brežicah

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Danes je v prostorih Mestne hiše Brežice potekala delavnica na temo modela Town Centre Management, ki ji je prisostvovalo 14 udeležencev.

Brežiško mestno jedro ima izjemno majhno število prebivalcev, kot največji problem je bilo izpostavljeno pomanjkanje obiskovalcev v popoldanskem času. Med podjetniki, ki v mestu delujejo že dlje časa (desetletja), in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) oziroma občino komunikacija ni najboljša, nekoliko več razumevanja je s strani novih ali mladih podjetnikov. Negativni odraz tega je tudi dejstvo, da se dogodka niso udeležili odločevalci z občine, čeprav je po drugi strani ZPTM kot organizacija primerna za izvajanje TCM funkcij, saj pokriva tako področje spodbujanja podjetništva kot turizma.

Danes je v prostorih Mestne hiše Brežice potekala delavnica na temo modela Town Centre Management, ki ji je prisostvovalo 14 udeležencev.

Predstavniki ZPTM so bili povabljeni v neformalno mrežo TCM občin in so sodelovanje v njej potrdili. S TCM delavnico so se udeleženci prvič podrobneje spoznali s tem področjem, zato bo v prihodnje pomembno nadaljnje dviganje ozaveščenosti o pomenu tega, v prvi fazi pri predstavnikih občine in ZPTM.

Delavnica je bila organizirana v sodelovanju z Občino Brežice oziroma Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM).

******