Skip to main content

Na seminarju o (ne)komunikaciji o nasledstvu v družinskih podjetjih

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Dejstvo, da kar 80 odstotkov malih podjetij v Sloveniji sodi med družinska podjetja, torej jih vodijo in so v lasti družin, kjer tudi obstajata možnost in želja po prenosu podjetja na naslednjo generacijo, je bilo spodbuda za organizacijo strokovnega seminarja o prenosu nasledstva in lastništva v družinskih podjetjih v Logatcu.

Uspešno načrtovan in izpeljan prenos nasledstva je lahko začetek nove zgodbe o uspehu, slabo izpeljan prenos pa začetek konca podjetja. Večino teh podjetij vodijo ustanovitelji, ki bodo v kratkem svoja podjetja bodisi prenesli na naslednike bodisi se odločili za katero od drugih možnosti ob upokojitvi.

Na Logaškem naj bi bilo več kot 300 družinskih podjetij. Zato so na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec - v organizaciji SPIRIT Slovenija in ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvedli strokovni seminar o prenosu nasledstva in lastništva v družinskih podjetjih.

Uvodoma je Ida Praček, vodja področja za spodbujanje družinskega podjetništva na SPIRIT Slovenija, predstavila analizo stanja družinskega podjetništva pri nas, ki kaže, da kar dobrih 90 % podjetij nima urejenega razmerja med družinskimi člani in nasledstvom ter da dobrih 60 % podjetnikov rabi pomoč pri tem. Predstavila je aktualne ukrepe javne agencije s področja krepitve razvoja podjetništva, kjer so do konca tega desetletja ključna področja tehnološkega razvoja in dviga kompetenc zaposlenih, internacionalizacije, podpornega okolja za podjetnike, vavčerskega sistema svetovanja ter (finančne) pomoči projektom financiranim s strani EU.

Predavateljica mag. Tina Kociper,  ki se ukvarja s spodbujanjem podjetništva in svetovanjem družinskim podjetjem pri prenosu nasledstva ter tudi sama prihaja iz družinskega podjetja, je izpostavila proces prenosa nasledstva, ki zahteva dolgoročno načrtovanje. Na eni strani odločamo o prenosu vodenja podjetja (družinski ali zunanji manager) ter na drugi strani o prenosu lastništva podjetja – deleži lastništva različnim generacijam.

Več