Skip to main content

Osveščanje podjetnikov s področja prenosa lastništva tudi na letošnjem MOS

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

SPIRIT Slovenije je skupaj z Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor danes na MOS izvedla strokovno predavanje na temo pravni vidik v procesu prenosa lastništva družinskih podjetij. Predavanje je bilo organizirano v sklopu aktivnosti osveščanja lastnikov družinskih podjetij o pomenu pravočasne priprave in različnih tehnikah prenosa podjetja na naslednike.

SPIRIT Slovenije je skupaj z Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor danes na MOS izvedla strokovno predavanje na temo pravni vidik v procesu prenosa lastništva družinskih podjetij. Predavanje je bilo organizirano v sklopu aktivnosti osveščanja lastnikov družinskih podjetij o pomenu pravočasne priprave in različnih tehnikah prenosa podjetja na naslednike.

Vsebina dogodka je bila razdeljena na dva dela. V prvem je bil predstavljen finančni vidik ob prenosu lastništva, vključno z davčnim vidikom za primere odplačnega ali neodplačnega prenosa, v drugem pa so bili predstavljeni izzivi solastništva, ko gre za prenos lastništva z več lastnikov podjetja.

Udeležencem je vsebino predstavil Slavko Vesenjak iz Odvetniške pisarne Vesenjak

»Podjetnike je treba čim bolje seznaniti z različnimi možnostmi prenosa ter opozoriti na morebitna tveganja.« Predstavil je tudi praktični primer prenosa in udeležencem razdelil vzorec notarskega zapisa o prenosu lastništva. Na koncu je podjetnikom nanizal pet nasvetov, in sicer naj pravočasno rešijo vprašanje o finančnem vidiku izstopa, naj nujno upoštevajo pravne možnosti ter upoštevajo in optimizirajo davčne obremenitve, naj se o pričakovanjih lastnika pogovorijo z nasledniki ter naj poiščejo nasvet pri nekomu, ki je ta prenos že uspešno izpeljal. 

Sledila sta primera dobrih prakse.

O odplačnem in neodplačnem prenosu družinskega lastništva.

Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o. je predstavil ureditev – družinsko ustavo v svojem podjetju in proces, skozi katerega je ob njeni sestavi, šla celotna njegova družina. Postavljali so jo s pomočjo strokovnjakov iz Slovenije in Nizozemske, kjer je tovrstnih dobrih praks več.  Predstavil je dogovore o odstotku lastništva, deleže, vključitev partnerjev otrok v podjetje in njihove pristojnosti oziroma omejitve.

V nadaljevanju je Helena Krevh Zorec, direktorica podjetja Neonart, d. o. o., dejala, da je predstavnica druge generacije obrtnikov in da počasi uvaja v posel tudi svojo hčerko. »Od svojega očeta sem podjetje prevzela in ga z možem uspešno vodim še danes. Po prevzemu smo razširili in posodobili program, zdaj se tudi že širimo na tuje trge.«

Svoj primer je predstavil tudi Frančišek Eder, iz podjetja Slikopleskarstvo, d. o. o.: »Bil sem priča izvedenim prenosom na naslednika, pri katerih so bile storjene napake, ki bi se jim lahko izognili. Žal pa pred leti ni bilo toliko podpornih institucij, ki bi nudile koristne informacije za določeno fazo v procesu prenosa lastništva. V posel sem vključil sina, s katerim sva ustavila novo podjetje, v katerem sva polovična lastnika. S časom bom svoj delež v podjetju nižal in se na tak način upokojil ter od podjetja prejemal zasluženo rento.«

Udeleženci so izrazili zadovoljstvo nad dogodkom, predvsem nad praktičnim delom. Kar nekaj jih je izrazilo željo, da se takšna srečanja nadaljujejo, njihova vsebina pa nadgrajuje, predvsem z davčnim in pravnim vložkom.

*****