Skip to main content

Potencialne podjetnice so se izobraževale tudi v Celju

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

SPIRIT Slovenija je danes na Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju pripravila tudi usposabljanje za ženske potencialne podjetnice. Kot je uvodoma povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, se na ministrstvu zavedajo, da imajo ženske pri ustvarjanju novih podjetij več težav kot moški.

SPIRIT Slovenija je danes na Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva  v Celju pripravila tudi usposabljanje za ženske potencialne podjetnice.

Po besedah ministra ženske tako težje dostopajo do finančnih sredstev, usposabljanj, povezovanj v mreže, težave se pojavljajo tudi pri usklajevanju poslovnega in družinskega življenja. Omenil je, da je delež podjetnic v Evropi zelo skromen, medtem ko je najvišji v Rusiji, Slovenija pa se med 27 proučevanimi evropskimi državami uvršča na 22. mesto. Poudaril je, da ministrstvo preko SPIRIT Slovenija finančno spodbuja ženske, ki se odločijo za novo poslovno pot. Za samozaposlitve tako ženske prejmejo 5000 evrov, letos pa je v podjetniško usposabljanje vključenih 500 žensk.

Kot je uvodoma povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, se na ministrstvu zavedajo, da imajo ženske pri ustvarjanju novih podjetij več težav kot moški.

Usposabljanje predstavlja komplementarni ukrep Ministrstva za delo in Zavoda RS za zaposlovanje, ki ga organizira SPIRIT Slovenija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po uspešno zaključenem 100-urnem programu podjetniškega usposabljanja, udeleženke pridobijo certifikat, s katerim so upravičene do subvencije za samozaposlitev Zavoda RS za zaposlovanje v višini 5.000 EUR. Marta Turk, ki izvaja tovrstvana usposabljanja je dejala, da se ženske v primerjavi z moškimi težje odločajo za samostojno podjetniško pot in so bolj previdne, saj so manj naklonjene tveganju. »Vstop v podjetništvo pomeni , da moramo imeti za to čas in znamo usklajevati delo in družino. Žensko podjetništvo ni samo način za zmanjšanje revščine in brezposelnosti, temveč predstavlja potencial za gospodarsko rast in nova delovna mesta.«

Ženske podjetnice na MOS

Ob tem je mag. Mojca Skalar Komljanc, ki na SPIRIT Slovenija vodi omenjeni projekt dejala, da se je lani pilotno izvedenega usposabljanja, ki se je izkazal za dobrodošlo spodbudo, udeležilo skupaj 425 udeleženk in prav toliko jih je po končanem dvomesečnem (100 urnem) usposabljanju prejelo tudi certifikat, s katerim so si pridobile pravico do subvencije za samozaposlitev v višini 5000 EUR. Od teh jih je 356 ustanovilo svoje podjetje.

*****