Skip to main content

Na MOS tudi o dobrih praksah oživljanja mestnih središč

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom Koper Otok v okviru sejma MOS danes pripravil dogodek Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, na katerem so bile udeležencem predstavljeni številni primeri dobre prakse.

SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom Koper Otok v okviru sejma MOS danes pripravil dogodek Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, na katerem so bile udeležencem predstavljeni številni primeri dobre prakse.Na dogodku Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, ki je bil organiziran s strani SPIRIT Slovenija in Zavoda Koper Otok je ga. Jana Tolja predstavila dobre prakse TCM (Town Center Management) v Sloveniji.

Uvodoma je Irena Meterc, vodja sektorja za internacionalizacijo predstavila spodbude na področju oživljanja podjetništva v mestnih jedrih, ki jih ponujata SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ponujata. V nadaljevanju je mag. Mojca Skalar Komljanc, vodja tega projekta na agenciji, predstavila publikacijo Upravljanje mestnih središč, ki jo je SPIRIT Slovenija pripravil v sodelovanju z GZS Podjetniško trgovsko zbornico za namen večje prepoznavnosti modela TCM. Publikacija je bila v tiskani obliki poslana na naslove vseh slovenskih občin in je dostopna tudi v elektronski obliki na naslovu: https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/TCM_Publikacija_2017.pdf

V nadaljevanju so bili v obliki B2B srečanj predstavljeni primeri dobrih praks oživljanja podjetništva v mestnih središčih posameznih občin, in sicer so se na ta način predstavile naslednje občine: Mestna občina Koper, Mestna občina Celje, Mestna občina Kranj, Mestna občina Slovenj Gradec, Mestna občina Velenje, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Murska Sobota ter občine  Črnomelj, Krško in Jesenice.

Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta že v letu 2016 začela s financiranjem projekta spodbujanja in širitve modela Town Centre Management po Sloveniji. S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji SPIRIT Slovenija uspešno spodbuja tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.

*****