Skip to main content

Na prvem raziskovalnem srečanju podjetij s tujim in mešanim kapitalom o umetnosti iskanja in razvoja pravih sodelavcev

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru programa Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom včeraj v ljubljanskem hotelu Radisson Blu Plaza pripravila prvo raziskovalno srečanje na temo iskanja in razvoja pravih kadrov. Udeležilo se ga je več kot 30 vodilnih in vodstvenih kadrov iz podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki so prisluhnili vrhunskim domačim in tujim praksam na tem področju.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v okviru programa Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom 11. 9. 2017 v ljubljanskem hotelu Radisson Blu Plaza pripravila prvo raziskovalno srečanje na temo iskanja in razvoja pravih kadrov.

Osrednja govornica dr. Marjo Kyllönen, vodja oddelka za razvoj izobraževanja v mestu Helsinki, ki je razvila koncept šole prihodnosti in njene vloge v družbi, je udeležence opozorila na strukturni primanjkljaj na trgu delovne sile, ki ga bodo morali rešiti voditelji prihodnosti. Sodobni poslovni svet namreč zahteva nove organizacije, nove načine vodenja, nove odnose, predvsem pa nova znanja posameznikov. Ključna znanja, ki jih morajo imeti zaposleni, če želimo, da bodo kos zahtevam sodobnega časa, so po njenih besedah kritično mišljenje, prilagodljivost, sposobnost sodelovanja, komunikacija in kreativnost. Kot bistveno pa je dr.Kyllönen izpostavila tudi učenje na napakah, ki mora biti pomemben del vsakega učenega procesa. Spregovorila je tudi o finskem izobraževalnem sistemu, ki velja za enega izmed najboljših na svetu. »Pri nas imamo že od leta 2015 v šolah nov, zelo učinkovit multidisciplinarni holistični pristop - t. i. »phenomenon based learning«, kjer gre za učenje po vsebinah, ki vključujejo več predmetov

Osrednja govornica dr. Marjo Kyllönen, vodja oddelka za razvoj izobraževanja v mestu Helsinki, ki je razvila koncept šole prihodnosti in njene vloge v družbi, je udeležence opozorila na strukturni primanjkljaj na trgu delovne sile, ki ga bodo morali rešiti voditelji prihodnosti.

Ker je iskanje in selekcija ustreznih zaposlenih prava umetnost, je v nadaljevanju beseda tekla o inovativnih pristopih na tem področju. Kot je povedal Matic Vošnjak, direktor in soustanovitelj zaposlitvene agencije Competo, so raziskave pokazale, da strošek neustreznega delavca presega tri do petkratnik vseh izplačil, zato je čas, vložen v iskanje pravih ljudi po njegovem mnenju dobro naložen čas. Opozoril je, da bi morali v podjetjih več pozornosti posvetiti tudi temu, kakšno je podjetje z vidika privlačnosti za delojemalce. Kar 90 odstotkov ljudi naj bi se namreč v prvih mesecih odločalo, če bodo v podjetju ostali, pri večini tistih, ki odidejo, pa so razlog odnosi, ne delo samo. “Ljudje smo v svoji osnovi pripadni podjetju, to pripadnost pa lahko vodje zelo hitro porušijo,” je še dodal.

Več