Skip to main content

Predstavitve dobrih praks uvajanja managementa mestnih središč v Ravnah na Koroškem

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Na Ravnah na Koroškem je danes potekala delavnica, na kateri so bile udeležencem predstavljene dobre prakse uvajanja managementa mestnih središč. Izkazalo se je, da je tudi v tem delu države interes za uvedbo novih modelov upravljanja mestnih središč z namenom spodbujanja podjetniškega in kulturnega utripa v mestu zelo izrazit

Na Ravnah na Koroškem je danes potekala delavnica, na kateri so bile udeležencem predstavljene dobre prakse uvajanja managementa mestnih središč.  Izkazalo  se je, da je tudi v tem delu države interes za uvedbo novih modelov upravljanja mestnih središč z namenom spodbujanja podjetniškega in kulturnega utripa v mestu zelo izrazit.

Delavnico je ob podpori MGRT in SPIRIT Slovenij izvedel Zavod Koper otok in je bila organizirana v sodelovanju z Obrtno zbornico Ravne na Koroškem. Podobno kot na preteklih delavnicah se je ugotovilo, da obstaja velik interes lokalnih deležnikov za področje managementa mestnih središč (TCM), vendar pa se pogreša komunikacija z odločevalci. Poudarjena je bila problematika praznega mestnega trga in čedalje večja odtujenost prebivalcev od njihove lokalne skupnosti, zato je interes za uvedbo novih modelov upravljanja mestnih središč, z namenom spodbujanja podjetniškega in kulturnega utripa v mestu tudi v Ravnah na Koroškem zelo izrazit. Vsi udeleženci so bili povabljeni na predstavitev dobrih praks na MOSu, ki bo 13. 9. 2017 med 9. in 17. uro.