Skip to main content

Uspešno zaključeno spomladansko usposabljanje za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Danes se je zaključil spomladanski sklop podjetniških usposabljanj za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki so se odločile, da stopijo na samostojno podjetniško pot. 250 udeleženk je predstavilo svoje poslovne modele ter s tem uspešno zaključilo usposabljanje in pridobilo certifikat, s katerim so upravičene do subvencije za samozaposlitev Zavoda RS za zaposlovanje. Nov sklop tovrstnih usposabljanj bo potekal jeseni.

Danes se je zaključil spomladanski sklop podjetniških usposabljanj za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki so se odločile, da stopijo na samostojno podjetniško pot. 250 udeleženk je predstavilo svoje poslovne modele ter s tem uspešno zaključilo usposabljanje in pridobilo certifikat, s katerim so upravičene do subvencije za samozaposlitev Zavoda RS za zaposlovanje. Nov sklop tovrstnih usposabljanj bo potekal jeseni.

Danes se je zaključil spomladanski sklop podjetniških usposabljanj za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki so se odločile, da stopijo na samostojno podjetniško pot.

Usposabljanje predstavlja komplementarni ukrep Ministrstva za delo in Zavoda RS za zaposlovanje, ki ga organizira SPIRIT Slovenija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po uspešno zaključenem 100-urnem programu podjetniškega usposabljanja, udeleženke pridobijo certifikat, s katerim so upravičene do subvencije za samozaposlitev Zavoda RS za zaposlovanje v višini 5.000 EUR.

250 udeleženk je predstavilo svoje poslovne modele ter s tem uspešno zaključilo usposabljanje in pridobilo certifikat za subvencijo za samozaposlitev,

250 udeleženk je predstavilo svoje poslovne modele ter s tem uspešno zaključilo usposabljanje in pridobilo certifikat za subvencijo za samozaposlitev, ki jim ga je podelila mag. Mojca Skalar Komljanc, ki na SPIRIT Slovenija vodi program podjetniškega usposabljanja za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo pod imenom »Podjetnost je ženskega spola«.

Usposabljanje, ki so ga pripravili na SPIRIT Slovenija, je koordinirala in vodila Marta Turk, skupaj z mentorji Anjo Žagar, Sonjo Dacar, Andrejem Šolincem, Petro Bališ, Uršo Žorž, Tilom Lajovicem in Rokom Rupnikom.

Udeleženke programa so tudi letos program ocenile za nadpovprečnega in zelo koristnega.  Na sliki udeleženke usposabljanja v Celju.

Udeleženke programa so tudi letos program ocenile za nadpovprečnega in zelo koristnega.  Poudarile so, da je za vsakega začetnika zelo pomembno osnovno znanje podjetništva, še posebej s finančnega, pravnega in davčnega vidika, saj teh znanj niso pridobile v splošnem izobraževalnem procesu.

Usposabljanje predstavlja komplementarni ukrep Ministrstva za delo in Zavoda RS za zaposlovanje, ki ga organizira SPIRIT Slovenija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Lani se je pilotno izvedenega usposabljanja, ki se je izkazal za dobrodošlo spodbudo, udeležilo skupaj 425 udeleženk in prav toliko jih je po končanem dvomesečnem (100 urnem) usposabljanju prejelo tudi certifikat, s katerim so si pridobile pravico do subvencije za samozaposlitev v višini 5000 EUR. Od teh jih je 356 ustanovilo svoje podjetje.