Skip to main content

Vse bolj inovativna in drzna gradnja z lesom postaja resna konkurenca klasični gradnji

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Slovenija bi kot majhna in prilagodljiva dežela z lastno lesno surovino zlahka sledila svetovnemu trendu trajnostne lesene gradnje, tudi za najzahtevnejše objekte, je bilo slišati na forumu Bivanje z lesom – SloWOODlife. Ta se je včeraj pred več kot 90 udeleženci odvijal na Ravnah na Koroškem, v mladinskem hotelu Punkl, ki velja za prvi nizkoenergijski mladinski hotel v Sloveniji in je v celoti zgrajen iz lesa. Na njem so strokovnjaki z različnih področij razbijali številne trdno zakoreninjene stereotipe o leseni gradnji.

Slovenija bi kot majhna in prilagodljiva dežela z lastno lesno surovino zlahka sledila svetovnemu trendu trajnostne lesene gradnje, tudi za najzahtevnejše objekte, je bilo slišati na forumu Bivanje z lesom – SloWOODlife.

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru organizirane promocije lesa in lesnih izdelkov z različnimi aktivnostmi krepi zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti ter spodbuja uporabo lesa tako pri gradnji objektov, kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerja pozornost širše domače in tuje javnosti na kakovostno arhitekturo. »SPIRIT Slovenija se zaveda, da je nujno povezati strokovno, gospodarsko in znanstveno sfero ter področje lesene gradnje približati potencialnim interesentom. Lesena gradnja naj bi v prihodnosti naraščala, predvsem zaradi ekološko in trajnostno usmerjenega razvoja družbe, kjer je les edini konstrukcijski material, ki ima izjemno »eko« bilanco. Z različnimi dogodki želimo področje lesene gradnje približati potencialnim uporabnikom, da bodo bivali ali delali v človeku prijaznih lesenih zgradbah, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo našega prostora,« je izpostavila Petra Drobne, vodja aktivnosti promocije lesa na SPIRIT Slovenija

»Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj je kar 60 odstotkov njene površine prekrite z gozdom. To za nas predstavlja priložnost, da ob ohranjanju bogatih tradicionalnih znanj o obdelavi lesa razvijamo najnovejša znanja o inovativnih konstrukcijskih elementih in sistemih lesene gradnje. Kreativnost arhitektov, znanje in inovativnost statikov ter konstruktorjev in kakovost slovenskih izvajalskih podjetij lahko pripeljejo slovensko gradbeništvo na popolnoma novo pot trajnostne lesene gradnje. Slovenija bi se lahko kot majhna in prilagodljiva dežela z lastno lesno surovino zlahka pridružila svetovnemu trendu trajnostne lesene gradnje, tudi za najzahtevnejše objekte,« je uvodoma poudaril Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Jože Prikeržnik

S širšo uporabo lesa, ki ga iz slovenskih gozdov pridobivamo na trajnostni način, bi lahko najenostavneje in z najmanj družbenih stroškov storili ogromen korak proti nizko ali celo brezogljični družbi, je poudarila izr. prof. dr. Andreja Kutnar, vodja projekta InnoRenew CoE Univerze na Primorskem. »Zaradi raznolikih lastnosti lahko les uporabimo za izjemno široko paleto namenov, a kljub vsemu ne izkoristimo potenciala, ki nam ga to naše naravno bogastvo ponuja. Lesarstvo bi moralo biti za državo vitalnega pomena,« še doda.

»Pomembni sta tudi pravilna raba in zaščita lesa, ki zagotavljata bistveno daljšo življenjsko dobo lesenega izdelka ali objekta, saj so klimatske razmere v večjem delu Slovenije v evropskem merilu med najbolj neugodnimi za uporabo lesa na prostem,« je dejal dr. Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete. Velika količina padavin, visoka zračna vlažnost ter zmerne temperature omogočajo razvoj in delovanje plesni, gliv razkrojevalk in drugih škodljivcev, ki povzročajo neenakomerno obarvanje lesnih elementov ter njihov sorazmerno hiter propad.  »Les bo uporabnikom dolgo služil le, če bo pravilno uporabljen, saj določene lesne vrste brez dodatne zaščite niso primerne za uporabo na prostem,« je dejal Gregor Rep iz podjetja Silvprodukt, d. o. o.

Lesena gradnja postaja vse bolj inovativna, drzna in prestižna in tudi cena lesene konstrukcije je lahko povsem konkurenčna klasični gradnji, je v nadaljevanju dejal dr. Bruno Dujič iz podjetja CBD d. o. o.  »Z razvojem in aplikacijami sodobnih lesenih konstrukcijskih produktov smo vplivali in dosegli spremembe na številnih področjih v klasičnem gradbeništvu, kjer se les kot konstrukcijski in gradbeni material do sedaj ni uveljavil

Več kot 90 udeležencev je prisluhnilo strokovnjakom z različnih področij, ki so razbijali številne trdno zakoreninjene stereotipe o leseni gradnji.

 

Več