Skip to main content

Osveščanje o prenosu lastništva v družinskih podjetjih na strokovnem srečanju frizerjev

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Udeleženci današnjega srečanja frizerjev iz Slovenije so lahko prisluhnili tudi predavanju o pomenu družinskega podjetništva in izmenjavi dobrih praks. SPIRIT Slovenija že vrsto let spodbuja razvoj podjetništva v Sloveniji, lani in letos pa posebno pozornost namenja družinskemu podjetništvu.

Udeleženci današnjega srečanja frizerjev iz Slovenije so lahko prisluhnili tudi predavanju o pomenu družinskega podjetništva in izmenjavi dobrih praks.

V ta namen agencija skupaj s podjetji in pomembnimi akterji podpornega okolja na različnih lokacijah po Sloveniji organizira posvete družinskih podjetnikov. S tem jih  želi spodbuditi k izmenjavi izkušenj na področju prenosa lastništva, družbene odgovornosti, finančnih in davčnih zadev ter dobrih praks z družinskimi podjetji v tujini.

V zadnjih letih se je v Sloveniji razvila mreža javnih in zasebnih pobud, ki prispevajo k večanju prepoznavnosti in pomembnosti družinskega podjetništva. V svetu predstavljajo družinska podjetja velik delež podjetji, podobno je tudi v Sloveniji, kjer tovrstna podjetja znatno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva.

Silva Baruca Jakomin, Koper: "Prenos dejavnosti je velika težava v primeru, ko naslednik ne želi prevzeti frizerske dejavnosti. Sem v fazi, ko bi želela predati, pa naslednik še ne razmišlja o tem, da bi prevzel frizerski salon, in se je šolal na drugem področju. Mogoče bi predlagali še dodatne rešitve na primer, da bi katera od mojih nečakinj lahko prevzela frizerski salon in imela enake davčne ugodnosti kot naslednik, kot je urejeno v zakonu o dohodnini."

Gašper Kramar, Ljubljana: "Frizerski salon je imela že moja mama okoli 25 let. Želeli smo si univerzalno nasledstvo in davčno nevtralen način, potem pa smo ugotovili, da je petletni rok za davčno nevtralen prenos predloga doba za podjetnika. Zato smo se odločili za prodajo sredstev starega s. p. novemu s. p.-ju in zaprtje starega s. p. Verjetno bi bilo smiselno zakonodajo spremeniti in omogočiti mladim enostavnejši prevzem."