Skip to main content

Tudi v letu 2017 delavnice za spodbujanje sodelovanja v mestnih jedrih

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija po uspešni izvedbi 9 regijskih delavnic na temo managementa mestnih središč (MMS) v letu 2016 projekt nadaljuje tudi v letu 2017. Med junijem in novembrom bo tako izvedenih še 6 delavnic in izobraževanj z namenom prenosa dobrih praks na področju oživljanja mestnih jeder preko sodelovanja lokalnih trgovcev in gostincev ter občinskih uprav.

Koper je eno izmed prvih mest, ki je v Sloveniji pričelo z aktivnostmi na področju MMS. Dobro prakso uvajanja managementa v mestnih središčih iz Kopra je prepoznalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v letu 2016 preko SPIRIT Slovenija omogočil izvedbo devetih regijskih delavnic in izobraževanj s ciljem širjenja modela sodelovanja med občinsko upravo in lokalnimi podjetniki po drugih slovenskih mestih. Na podlagi uspešne izvedbe in nadaljnjega interesa slovenskih mest se projekt nadaljuje tudi letos. Med junijem in novembrom se bo koprska dobra praksa sodelovanja predstavila na šestih dodatnih delavnicah, prvi dogodek bo 5. junija 2017 na Jesenicah, 20. junija 2017 pa še v Postojni.