Skip to main content

Na zahteven britanski trg s kakovostnim izdelkom in pravo cenovno politiko

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Z dobrim izdelkom, poznavanjem trga in razumevanjem poslovne kulture imajo slovenska podjetja veliko možnosti za uspeh na trgu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, je bilo včeraj slišati na delavnici z naslovom Kako uspešno vstopiti in poslovati na britanskem trgu, ki jo je organizirala javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Britansko–slovensko gospodarsko zbornico.

 dobrim izdelkom, poznavanjem trga in razumevanjem poslovne kulture imajo slovenska podjetja veliko možnosti za uspeh na trgu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, je bilo včeraj slišati na delavnici z naslovom Kako uspešno vstopiti in poslovati na britanskem trgu, ki jo je organizirala javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Britansko–slovensko gospodarsko zbornico.

Kot je uvodoma pojasnila Barbara Uranjek, direktorica Britansko–slovenske gospodarske zbornice, je Velika Britanija peto največje gospodarstvo na svetu, kjer živi več kot 65 milijonov ljudi s kupno močjo daleč nad evropskim povprečjem. Država velja tudi za drugo najbolj inovativno deželo na svetu, ki pritegne največ tujih neposrednih projektov v Evropi. Za globalna podjetja predstavlja vstopno točko na evropski trg, za evropska pa odskočno deska v svet.

»Raznolikost britanskega trga, visoka kupna moč in posebnosti ponujajo številne priložnosti za slovenska podjetja tako na področju prodaje blaga in storitev kot tudi na področju ponudbe nišnih turističnih produktov, ki so na voljo v Sloveniji. Obilo priložnosti so za slovenska podjetja iz lesne industrije, zaključnih del v gradbeništvu, avtomobilska industrija, zelene tehnologije, bio-znanosti, biotehnologije in zdravstva ter na področju tako imenovanih premium izdelkov, kot so pametne hiše, kristal, športna oprema, oprema za hiše in podobno,« je še dodala.

Emma Cook, svetovalka za prodajo, marketing in cenovno strategijo, je udeležencem predstavila, kakšne so značilnosti poslovanja v Veliki Britaniji, kako pripraviti strategijo vstopa na ta trg preko strategije trženja, komuniciranja in cenovne politike, da bo poslovanje na britanskem trgu lažje in učinkovitejše. »Velika Britanija je primerna destinacija tako za mlada kot tudi za že uveljavljena podjetja, saj pravzaprav nima panoge, ki ne bi bila na trgu,« je izpostavila. Velika Britanija je poslovno izjemno razvita in napredna, kljub vsemu pa ostaja odprta za novosti, poleg tega pa je tudi administrativno ter birokratsko preprosta. Dejstvo pa je, da ima prav vsak trg svoje značilnosti, zato je pomembno poznati poslovno kulturo države, v katero podjetja vstopajo.

Več