Skip to main content

SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče v petek, 8. septembra 2017.

SPIRIT Slovenija tako vabi vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, da posredujejo svoje predloge oziroma interes njihovih članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve.

Posamezni predlagatelj lahko sodeluje z več predlogi za sejme. Predlog lahko posreduje:

    • posamezno podjetje iz panoge
    • podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge
    • panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj petih podjetij iz panoge.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Pri pripravi končnega programa sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Pri sestavi programa bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov agencija preverila razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme. Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Rok za oddajo predlogov podjetij je petek, 8. september 2017, na elektronski naslov sejmi2018@spiritslovenia.si.

Več informacij in obrazec za posredovanje predlogov so na spletni strani www.spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si.

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si