Skip to main content

GEM Slovenija 2016: V Sloveniji imata dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

V Sloveniji imata dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva, poslovne priložnosti jih zaznava četrtina, podjetniške namere v prihodnosti izkazuje le še 14 %, med ustaljenimi podjetniki pa je le še 7 % posameznikov, je bilo izpostavljeno na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2016) za Slovenijo, ki je potekala na javni agenciji SPIRIT Slovenija.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava na področju podjetništva, ki že 18 let omogoča temeljit vpogled v svet podjetništva. Rezultati kažejo, da v Sloveniji več kot dve tretjini odraslega prebivalstva verjame, da so uspešni podjetniki v družbi sprejeti in uživajo velik ugled, kar našo državo uvršča na 12. mesto v evropskem merilu, na prvem mestu pa je Irska s skoraj 85 %. Med globalnimi regijami ima Evropa najmanjši delež ljudi, ki verjamejo, da je podjetništvo dobra izbira kariere (59 %), Slovenija pa se s 57 % uvršča približno na sredino lestvice v svetovnem in evropskem merilu. »Čeprav torej Slovenci spoštujejo uspešne podjetnike, v precej manjšem deležu verjamejo, da je to dobra poklicna izbira, je pojasnil prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne raziskave GEM. »Slabo tudi zaznavajo poslovne priložnosti, saj samo četrtina odraslih prebivalcev meni, da so ali pa se bodo v naslednjih šestih mesecih v njihovem okolju pojavile dobre poslovne priložnosti. V svetovnem merilu to pomeni rep lestvice – 59. mesto med 65 sodelujočimi državami. Na vrhu lestvice v Evropi je Švedska z 79 %, na dnu pa Grčija z manj kot 13 %,« je še dodal.

Indeks TEA, s katerim merimo celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, to je delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima novo podjetje, je v Sloveniji lani končno narasel na zelo optimističnih 8 %. A tudi s tem porastom se je Slovenija uvrstila šele na 48. mesto med 65 državami, ki so bile leta 2016 vključene v raziskavo GEM oziroma na 16. mesto med 27 sodelujočimi evropskimi državami. »Povečala se je predvsem zaradi nastajajočega podjetništva, kar vključuje posameznike, ki so storili prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje, ali pa so podjetje že formalno ustanovili, vendar ne pred več kot tremi meseci. Ker gre za zelo občutljivo obdobje, v katerem usahnejo številni podjetniški poskusi, je pomembno najti načine, da bi nastajajoče podjetnike opolnomočili, da na tej poti ostanejo in razvijejo podjetje, ki bo imelo objektivne možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in kakovosten razvoj,« je poudaril prof. dr. Rebernik.

Več