Skip to main content

Izbrane in nagrajene tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Aplikacija za trenerje košarke ProTactics, namizna igra z zbiralnimi kartami Team Reality in prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust ByLow so tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov. Najboljše ekipe bodo prejele 500 EUR za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniška sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj.«

Aplikacija za trenerje košarke ProTactics, namizna igra z zbiralnimi kartami Team Reality in prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust ByLow so tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov.

Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je SPIRIT Slovenija izvajala v letu 2016 in v katere je bilo vključenih 1475 dijakov in osnovnošolcev iz 32 srednjih in osnovnih šol. Kar150 dijakov in učencev oziroma 32 ekip je svoje poslovne ideje začelo razvijati že lani, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti pri dijakih in učencih. Januarja je potekala delavnica, na kateri je strokovna komisija izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 EUR ter dvomesečno podporo poslovnih mentorjev.

Šestčlanska strokovna komisija je med sedmimi ekipami, ki so se udeležile včerajšnjega zaključnega srečanja in poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih dveh mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrala tri najbolj perspektivne.

Šestčlanska strokovna komisija je med sedmimi ekipami, ki so se udeležile včerajšnjega zaključnega srečanja in poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih dveh mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrala tri najbolj perspektivne. To so: aplikacija za trenerje košarke ProTactics, namizna igra z zbiralnimi kartami Team Reality in prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust ByLow. Najboljše ekipe bodo ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele dodatnih 500 EUR za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje.

Več