Skip to main content

Objavljena dopolnitev javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31. marca 2017 v Uradnem listu (št. 15/2017) objavila dopolnitev javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«, objavljenega v Uradnem listu št. 79/2016 z dne 9.12.2016, ki omogoča prenos neporabljenih sredstev posameznega odpiranja v naslednje odpiranje.

Ker so sredstva 1. odpiranja v višini 140.000,00 € ostala neporabljena, od tega 1.694,00 € v Zahodni kohezijski regiji in 138.306,00 € v Vzhodni kohezijski regiji, se znesek neporabljenih sredstev prenese v 2. odpiranje.