Skip to main content

Nagrajenih 10 najuspešnejših mladih podjetniških ekip

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad (SPS) sta v okviru projekta »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj« nagradila 10 najuspešnejših ekip mladih dijakov in učencev. Gre za nadgradnjo aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je agencija izvajala v letu 2016 in v katere je bilo vključenih 1475 dijakov in osnovnošolcev iz 14 srednjih in osnovnih šol.

Včerajšnje delavnica je bila namenjena izboljšanju predstavitve poslovne ideje in poslovnega modela mladih udeležencev. 150 dijakov in učencev oziroma 25 ekip je svoje poslovne ideje začelo razvijati v letu 2016, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti. Petčlanska strokovna komisija je včeraj izbrala 10 najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje prejele 500 EUR, ki jih je financiral SPS ter dvomesečno podporo poslovnih mentorjev pri realizaciji poslovne ideje. Napredek njihovega dela bo komisija ugotavljala na zaključnem dogodku aprila, ko bodo potekala tudi podelitev nagrad najboljšim trem ekipam.

150 dijakov in učencev oziroma 25 ekip je svoje poslovne ideje začelo razvijati v letu 2016, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti.

Tako SPIRIT Slovenija kot Slovenski podjetniški sklad si prizadevata projekt, ki je bil prvotno izveden v letošnjem letu, še nadaljevati in na ta način spodbuditi še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju.

Udeleženci so dogodek ocenili kot izjemno zanimiv in poučen.

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad (SPS) sta v okviru projekta »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj« nagradila 10 najuspešnejših ekip mladih dijakov in učencev.

Primož, vodja podjetniške ekipe iz Maribora, ki razvija projekt Bright future: »Dogodek se mi zdi zelo poučen, predvsem v smislu izmenjave in primerjave idej, saj spodbuja kreativnost in uresničevanje podjetniških idej

Zdenka Sušec, mentorica podjetniške ekipe: »Delavnico ocenjujem za vrhunsko, na visoki strokovni ravni.  Pozitivno je učenje preko konkretnega dela, aktivno učenje, kar je za mlade vrhunska izkušnja. Gre za netipično pedagoško timsko delo, to je učenje za 21. stoletje. Učenci namreč pri tem pridobivajo dragocene izkušnje timskega dela, kreativnosti in tudi javnega nastopanja

Ekipa mladih iz Srednje ekonomske šole Maribor: »V naši ekipi smo trije. Razvijamo idejo, na kakšen način bi številne mlake in gramoznice, ki so neurejene in nevarne, preuredili v koristne. Zato smo se odločili, da bi ustanovili startup podjetje, s katerim bi občinam pomagali pri preureditvi mlak in gramoznic v naravna kopališča, zraven bi bila tudi ustrezna športna in gostinska infrastruktura. Upamo, da bomo idejo razvili do te mere, da bo zanimiva za kakšnega investitorja.«

Ekipa Srednje šole Slovenj Gradec Muta: »V skupini nas je pet deklet in razvijamo idejo Srnobejž, to je naprava, ki preprečuje srnam, da skočijo na cesto. Razmišljale smo predvsem v smeri reševanja kakšnega konkretnega problema in tako prišle na to idejo. Idejo smo pričele razvijati že na startup vikendu v Slovenskih konjicah lani novembra.«

*****

Foto: Slovenski podjetniški sklad