Skip to main content

Objavljen razpis za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

SPIRIT Slovenija je danes v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavil javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ,« s katerim želi spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Več o razpisu