Skip to main content

Tuje investitorje v Slovenijo privabljajo predvsem kakovost dela in obseg znanja zaposlenih

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Najnovejša raziskava o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji kaže, da kot ključni prednosti Slovenije tuji investitorji še vedno ocenjujejo kakovost dela in obseg znanja zaposlenih. Kot glavne ovire za vstop na slovenski trg pa navajajo obremenitev dela z davki in prispevki, stroške dela nasploh, obdavčitev dobičkov in dohodka ter davčne postopke. Kljub relativno stabilnim oviram tuji neposredni investitorji v Sloveniji za leto 2017 načrtujejo nadaljnje širitvene aktivnosti v večjem obsegu, kakor so te napovedovali za leto 2016, optimistične so tudi napovedi poslovanja v prihodnjem letu, saj večina načrtuje tako povečanje zaposlovanja kot tudi prodaje.

Najnovejša raziskava o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji kaže, da kot ključni prednosti Slovenije tuji investitorji še vedno ocenjujejo kakovost dela in obseg znanja zaposlenih.

Letošnja raziskava o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji, ki jo za Javno agencijo SPIRIT Slovenija že deveto leto zapored pripravlja Center za mednarodne odnose (CMO) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, je pokazala, da so med motivi, ki tuje investitorje privabljajo v Slovenijo, pomembnejši tisti, ki povečujejo njihovo učinkovitost (gre za t. i. 'efficiency-seeking' tuje neposredne investicije) oziroma se nanašajo na razpoložljivost, ceno in kakovost proizvodnih dejavnikov. Motivi, povezani z dostopom do trgov in razvijanjem trgov (gre za t. i. 'market-seeking' tuje neposredne investicije) so za tuje investitorje, ko se odločajo za poslovanje na slovenskem trgu, manj pomembni. Čeprav rezultati študije kažejo, da Slovenija tujim investitorjem ne predstavlja odskočne deske za prodor na trge drugih držav članic Evropske unije, imata večji (in tudi rastoč) pomen pri odločitvi za vstop na slovenski trg predvsem dostop do trgov Jugovzhodne Evrope ter dostop do slovenskega trga, kjer več kot polovica anketiranih podjetij ustvari tudi večino svojih prihodkov. Ključni prednosti Slovenije ostajata kakovost dela in obseg znanja zaposlenih, sledijo geografski položaj Slovenije, dostop do domačega trga, učinkovitost storitvene dejavnosti, dostop do trgov jugovzhodne Evrope ter učinkovitost proizvodne dejavnosti.

Kljub relativno stabilnim oviram tuji neposredni investitorji v Sloveniji za leto 2017 načrtujejo nadaljnje širitvene aktivnosti v večjem obsegu, kakor so te napovedovali za leto 2016, optimistične so tudi napovedi poslovanja v prihodnjem letu, saj večina načrtuje tako povečanje zaposlovanja kot tudi prodaje.

Pri ocenah znanj in veščin lastnih zaposlenih v Sloveniji podjetja s tujim kapitalom najvišje ocenjujejo sposobnost medkulturnega komuniciranja ter digitalno pismenost. Čeprav so človeški viri ena glavnih prednosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije, se največ ovir, ki jih podjetja s tujim kapitalom posebej navajajo kot najbolj pereče, nanaša na nefleksibilen in relativno drag trg dela. Težave imajo namreč s postopki zaposlovanja in odpuščanja zaposlenih, večina (55,4 %) vzorčnih podjetij pa beleži težave pri iskanju in zaposlovanju ustrezno usposobljenih ljudi. Med glavnimi ovirami za vstop na slovenski trg podjetja s tujim kapitalom med drugim navajajo tudi obremenitev dela z davki in prispevki ter stroške dela nasploh, številna kot pomembne ovire poudarjajo še vzpostavljanje pravne države ter zapletene in dolgotrajne administrativne postopke; težave, povezane z dolgotrajnimi postopki na sodiščih ter počasno ali neodzivno državno administracijo; in težave, povezane z nejasno (nepremišljeno), neusklajeno zakonodajo ter hitrimi in pogostimi spremembami le te. Težavo predstavljajo tudi visoka obdavčitev dobičkov in dohodka, davčni postopki in plačilna nedisciplina.

Več