Skip to main content

Na Ljubljana forumu tudi o modelu managementa mestnih središč

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Na šestem Ljubljana forumu je bil danes predstavljen model managementa mestnih središč v Sloveniji (Town Center Management - TCM), kot instrument za razvoj mesta, sledila je predstavitev dobre prakse mesta Celovec ter potenciali sodelovanja na tem področju v celotni regiji Alpe Adria.

Na Ljubljana Forumu predstavljen tudi TCM - Town centre Management

Dogodek Ljubljana Forum je letni regionalni posvet, ki združuje znanje in izkušnje upravljanja mest ter opredeljuje ključna področja, vizije in strategije prihodnjega razvoja mest. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila prihodnost mest: zelena mesta in pametna infrastruktura. SPIRIT Slovenija je bil letos soorganizator tega dogodka.

Polona Mežan iz Gospodarske zbornice Slovenije je predstavila slovenski model managementa mestnih središč in kot primer dobre prakse izpostavila oživljanje mestnega jedra v Kopru. Mestna občina Koper je že leta 2011 pričela s pilotnim projektom TCM, v katerega sta bila vključena tudi Celje in Ljubljana. V nadaljevanju je Miroslav Polzer, svetovalec v IAAI GloCha iz Celovca, predstavil razvojne izzive, s katerimi se je soočalo avstrijsko mesto Celovec ter na kakšen način so se lotili managementa mestnih središč ter bili pri tem uspešni.

Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) letos financirata projekt spodbujanja in širitve modela Town Centre Management po Sloveniji. V okviru projekta Zavod Koper Otok prenaša dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav. S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji želi SPIRIT Slovenija spodbuditi tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.