Skip to main content

11. Slovenski forum inovacij odprl svoja vrata

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Danes se je na Gospodarskem razstavišču pričel osrednji nacionalni vseslovenski poslovni dogodek na temo inovativnosti in podjetništva – Slovenski forum inovacij. Letošnji dogodek, ki poteka pod sloganom Vse je lahko izziv! poleg delavnic in predavanj prinaša tudi razstavo najboljših 40 slovenskih inovacij 2016, katerim bodo jutri podeljena nacionalna priznanja za inovativnost.

 

anes se je na Gospodarskem razstavišču pričel osrednji nacionalni vseslovenski poslovni dogodek na temo inovativnosti in podjetništva – Slovenski forum inovacij.

V letošnjem letu je agencija SPIRIT Slovenija z Gospodarsko zbornico Slovenije vzpostavila sodelovanje pri izboru nacionalnih prejemnikov priznanj, s tem pa združila dva tradicionalna izbora za nagrajevanje inovacij na nacionalni ravni. Letos se je prijavilo 182 inovacij, pri katerih je sodelovalo 768 inovatorjev, 40 pa se jih je uvrstilo  med kandidate za najboljše inovacije na nacionalni ravni. Vsi finalisti izbora so predstavljeni na Slovenskem forumu inovacij, med njimi so novi inovativni proizvodi, izboljšani obstoječi proizvodi, inovativni proizvodni procesi pa tudi ena organizacijska inovacija.

Na jutranji otvoritvi dogodka je prisotne pozdravil mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je dejal, da je inovativnost ključna za prihodnost svetovnega gospodarstva, zato morajo države v to področje veliko vlagati.

Na jutranji otvoritvi dogodka je prisotne pozdravil mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je dejal, da je inovativnost ključna za prihodnost svetovnega gospodarstva, zato morajo države v to področje veliko vlagati. “Slovenska država si v okviru svojih zmožnosti prizadeva spodbujati raziskovalno-razvojni in inovacijski potencial gospodarstva. V novi finančni perspektivi, katere cilj je inovativna, dinamična in odprta Slovenija, je veliko pozornosti posvečene ravno inovativnosti, razvoju in raziskavam. Tako je za povečanje deleža inovacijsko aktivnih podjetij v okviru operativnega programa za različne ukrepe na voljo kar 276 milijonov evrov evropskih sredstev.”

Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija, je v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da je namen dogodka izpostaviti inovacijsko sposobnost Slovenije

Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija, je v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da je namen dogodka izpostaviti inovacijsko sposobnost Slovenije, hkrati pa predstavlja tudi platformo za predstavitev idej ter navezavo stikov za nadaljnji razvoj.  »Slovenski forum inovacij na strateški ravni predstavlja pomembno vez med strokovno javnostjo in splošno javnostjo, podjetniki in uporabnik. Obenem pa predstavlja in odpira pomembne aktualne teme s področja inovativnosti, s katerimi slovensko javnost spodbudi k razmisleku o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na rast inovativne družbe kot celote.« V nadaljevanju je pojasnila, da SPIRIT Slovenija izvaja različne podporne ukrepe, ki spodbujajo slovenski inovativni potencial. “Naše aktivnosti so usmerjene v razvoj podpornega okolja, s čimer želimo uspešno pokriti  vse možne situacije, v katerih se znajde ideja, in sicer od rojstva inovacije pa vse do njene internacionalizacije.”

Več