Skip to main content

220 žensk na mednarodnem forumu Ženske in podjetništvo

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Danes je v okviru MOS 2016 potekal Mednarodni forum Ženske in podjetništvo, ki se ga je udeležilo več kot 220 žensk iz cele Slovenije, ki jih Javna agencija SPIRIT skupaj z GZS v programu podjetniških usposabljanj za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo pripravlja na novo podjetniško pot. .

Udeleženke je uvodoma pozdravil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, jim čestital za pogum in obljubil nadaljnje spodbude za podjetne, ki jih bo omogočilo in izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj s SPIRIT Slovenija in Slovenskim podjetniškim skladom.

Danes je v okviru MOS 2016 potekal Mednarodni forum Ženske in podjetništvo

Za udeleženke dogodka je Marta Turk, ki koordinira in vodi usposabljanje, pripravila mednarodni forum, na katerem je generalna direktorica direktorata za podjetništvo dr. Sabina Koleša bodoče podjetnice nagovorila s spodbudnimi podatki iz GEM analize. Ta kaže, da se je v zadnjih letih razlika med spoloma pri podjetniški aktivnosti zmanjšala za 6% v prid žensk, kar dokazuje, da ženske podjetnice bistveno prispevajo h gospodarski rasti. Tudi dr. Koleša je obljubila nadaljnje spodbude in pomoč pri aktivnostih žensk v podjetništvu ter rasti in razvoju njihovih podjetij.

Udeleženke je uvodoma pozdravil gospodarski minister Zdravko Počivalšek

V nadaljevanju je Marta Turk predstavila rezultate projekta MEMA Network o stanju podjetniške aktivnosti žensk po vseh slovenskih regijah. Cilj projekta je vzpostaviti regijske svete žensk in spodbuditi ženske k večji podjetniški aktivnosti in povezovanju.

Mednarodnega foruma Ženske in podjetništvo se je udeležilo 220 žensk.

Kasneje je mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT Slovenija bodoče podjetnice povabila k povezovanju in sodelovanju. »Že več kot polovica udeleženk spomladanskega dela usposabljanj, ki so se zaključila junija, je že ustanovilo svoja podjetja in se uspešno podala v podjetniške vode,« je izpostavila.

Kasneje je mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT Slovenija bodoče podjetnice povabila k povezovanju in sodelovanju.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Po končanem dvomesečnem 100-urnem usposabljanju, ki obsega 8 vsebinskih modulov, bodo udeleženke prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri ZRSZ zagotovile subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Vsa usposabljanja preko SPIRIT Slovenija financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko ukrepa spodbujanja žensk v podjetništvu.