Skip to main content

Dobro obiskano srečanje z okroglo mizo »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 13. septembra 2016 na 49. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju organizirala dogodek »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih«, ki se ga je udeležilo več kot 80 poslušalcev.

Pristop management mestnih središč (TCM, Town Centre Management) se je v Sloveniji  razvil kot odgovor na trend izumiranja mestnih središč. Gre za partnerski model sodelovanja, v katerem povezano delujejo vsi vključeni deležniki iz javnega in zasebnega sektorja – občine, podjetniki in drugi ponudniki iz mestnih jeder, lokalna skupnost in turizem.

Dogodka »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih« se je udeležilo več kot 80 poslušalcev.

Temu povezovanju se aktivno pridružuje tudi agencija SPIRIT Slovenija, ki bo spodbujala tovrstni koncept dolgoročno, in sicer tako neposredno preko ukrepov ozaveščanja in izobraževanja akterjev, kot posredno pri pripravi predlogov sistemskih ukrepov za vzpostavitev celovitejšega pristopa upravljanja mestnih središč v Sloveniji.

Na podlagi primerov dobrih praks je bil na srečanju poudarjen pomen uvajanja različnih modelov managementa mestnih središč in iskanja novih podjetniških priložnosti za njihovo oživljanje.

Celotni posnetek srečanja in predstavitev dobrih praks je na voljo na naslednji povezavi: > LINK

http://livestream.com/zivo/Ozivljanje-podjetnistva-v-mestnih-jedrih/videos/135586983?t=1473770509603