Skip to main content

Ruska regija Vladimir je zelo zainteresirana za sodelovanje s slovenskimi podjetji

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se v Slovenijo vraša delegacija 16 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij, ki se je na povabilo guvernerke ruske regije Vladimir Svetlane Jurjevne Orlove 27. in 28. maja 2016 udeležila 4. mednarodnega in medregionalnega gospodarskega foruma v mestu Vladimir. V regiji, ki velja za eno gospodarsko najhitreje razvijajočih se regij osrednje Ruske federacije, je obilo možnosti za vzpostavitev gospodarskega sodelovanja. Delegaciji se je zadnji dan pridružil tudi Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS, ki je imel delovno srečanje z guvernerko in visokimi predstavniki regije.

SPIRIT Slovenija si skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo prizadeva, da slovenska podjetja ne bi iskala poslovnih priložnosti zgolj v Moskvi, v kateri je skoncentrirana vsa svetovna konkurenca, zato agencija izvaja vrsto aktivnosti, ki podjetja usmerjajo tudi v druga ruska mesta in regije, kjer je veliko neizkoriščenih priložnosti. Vladimirska regija in Slovenija sta si v marsičem zelo podobni, Slovenija za vladimirska podjetja lahko predstavlja idealno vstopno točko na trg Evropske unije, Vladimir pa za preboj slovenskih podjetij v Rusko federacijo.

Svetlana Jurjevna Orlova, guvernerka ruske regije Vladimir, se je osebno srečala s predstavniki slovenske delegacije in izrazila svoje navdušenje nad Slovenijo ter svojo zavzetost za poglobitev medsebojnega sodelovanja med slovenskimi in vladimirskimi podjetji.

Svetlana Jurjevna Orlova, guvernerka ruske regije Vladimir, se je tudi osebno srečala s predstavniki slovenske delegacije in izrazila svoje navdušenje nad Slovenijo ter svojo zavzetost za poglobitev medsebojnega sodelovanja med slovenskimi in vladimirskimi podjetji. »Dve slovenski podjetji sta že prisotni v Vladimirju, želimo si jih še več,« je dejala. »Verjamem, da bo decembra 2013 podpisan memorandum o sodelovanju med slovenskim ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlado vladimirske regije pospešil poslovno sodelovanje med podjetji iz obeh dežel. Vladimirska regija je zelo zainteresirana za sodelovanje s slovenskim gospodarstvom.«

Poudarila je, da je zdrav razvoj gospodarstva njihove regije skorajda nemogoč brez resnega razvoja malega podjetništva, turizma in kmetijstva. »Danes je Rusija zainteresirana za razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so gonilo gospodarske rasti in napredka celotne dežele, česar se zaveda tudi predsednik Vladimir Putin, zato je podpora podjetništvu ena izmed prioritet ruske vlade. V naši regiji je 60.000 podjetij in še naprej si bomo aktivno prizadevali za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, izboljšanje poslovne in investicijske klime v regiji ter vzpostavljanje partnerskih povezav z ostalimi ruskimi regijami in predvsem s svetom.«

Rdeča nit letošnjega mednarodnega in medregionalnega gospodarskega foruma v Vladimirju, ki se ga je udeležila slovenska delegacija, je bila posvečena razvoju malega in srednje velikega podjetništva

Rdeča nit letošnjega mednarodnega in medregionalnega gospodarskega foruma v Vladimirju, ki se ga je udeležila slovenska delegacija, je bila posvečena razvoju malega in srednje velikega podjetništva, predvsem na področju proizvodnje in kmetijskega sektorja, izboljšanju investicijske klime in poslovnega okolja, vzpostavitvi sodelovanj in partnerstev ter izmenjavi dobrih praks med posameznimi ruskimi regijami. Veliko časa so namenili tudi privabljanju tujih in domačih investitorjev v regijo, mednarodni in medregionalni izmenjavi izdelkov in storitev, vzpostavitvi konkretnih dogovorov med MSP ter podpisu številnih sporazumov.

Več