Skip to main content

SPIRIT Slovenija spodbuja sodelovanje mestnih trgovcev in občin za oživljanje mestnih središč

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve modela Town Centre Management po Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav. S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji želi SPIRIT Slovenija spodbuditi tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, ta problematika pa ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM - Town Centre Management, ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. V sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico (PTZ), GZS in Regionalnim razvojnim centrom Koper je Mestna občina Koper že leta 2011 pričela s pilotnim projektom TCM, v katerega sta bila vključena tudi Celje in Ljubljana. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic. Koprski model TCM je lani prejel tudi posebno evropsko priznanje EEPA (European Enterprise Promotion Award), kar priča o pravilni usmeritvi povezovanja majhnih podjetij iz centra mesta.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalno raven. Poleg osmih posebnih izobraževanj in delavnic, namenjenih ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav, bosta SPIRIT Slovenija in MGRT v sodelovanju s PTZ GZS, kot nadgradnjo izobraževanj po različnih krajih jeseni izpeljala mednarodno konferenco na temo managementa mestnih središč. Srednjeročni cilj je uvedba managementa mestnih središč na nacionalnem nivoju, že sedaj pa deluje neformalna mreža petnajstih mest, aktivnih na tem področju.

Prva delavnica za mestne trgovce in občinske delavce bo v torek , 31. maja 2016, ob 11. uri, v Mestni knjižnici v Kranju. Do sredine poletja bodo sledile izvedbe tudi v drugih regijah (Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj in Piran), še tri izobraževanja pa se obetajo v jesenskem času.