Skip to main content

Uspešen začetek podjetniškega usposabljanja za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javna agencija SPIRIT Slovenija je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo začeti samostojno podjetniško pot. Po končanem 100-urnem usposabljanju bodo udeleženke prejele certifikat, s katerim si bodo lahko pri Zavodu za zaposlovanje RS zagotovile subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR.

Po GEM raziskavi je Slovenija uvrščena na rep držav po vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost (27,9%).  Slabše so se uvrstile le še Tunizija (26,23%), Egipt (24,29%) in zanimivo Nizozemska (24,24%).  Podjetnice se namreč pogosto soočajo s pomanjkanjem informacij, kontaktov, dostopa do mrež, spolno diskriminacijo in stereotipi ter pogosto težko usklajujejo poslovne in družinske obveznosti. Treba jim je olajšati pot v podjetništvo in spodbuditi nastajanje delovnih mest v teh podjetjih, okrepiti njihovo gospodarsko in družbeno vlogo ter spodbuditi njihove ustvarjalne in inovacijske potenciale.

Z ukrepi za spodbujanje ženskega podjetništva jim želita SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nuditi posebne oblike podpore. Tako je agencija v letošnjem letu pripravila program podjetniškega usposabljanja brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo, ki želijo stopiti na samostojno podjetniško pot. Uspešno opravljen program bo pogoj za pridobitev subvencije za ustanovitev podjetja na Zavodu za zaposlovanje RS.

Usposabljanje bo potekalo dva meseca na petih lokacijah po Sloveniji: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici in Novem mestu. Spomladansko usposabljanje za prvo skupino udeleženk se bo izteklo konec junija, jesensko pa bo steklo po 5. septembru 2016 in bo zaključeno konec oktobra. Na petih lokacijah se bo usposabljanja v obeh terminih udeleževalo več kot 400 brezposelnih žensk. Namen usposabljanja je pripraviti in opremiti podjetnice začetnice s potrebnimi znanji, informacijami in kontakti za novo podjetniško pot in jih seznaniti z vsemi ukrepi in spodbudami, ki jih ponuja država in poslovno okolje na področju podjetništva.

Usposabljanje bo potekalo dva meseca na petih lokacijah po Sloveniji: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici in Novem mestu.

Program je združljiv z ukrepom ZRSZ za spodbujanje samozaposlitve brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo. Za izvajalca je bila izbrana Gospodarska zbornica Slovenije, ki bo z mentorji in partnerji zagotovila petnajst usposabljanj v petih slovenskih mestih. Vsa usposabljanja preko javne agencije SPIRIT Slovenija financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko ukrepa spodbujanja žensk v podjetništvu.

Tako se je v torek, 3. maja 2016, na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani začela serija usposabljanj za višje izobražene brezposelne ženske, ki se želijo podati na samostojno poslovno ali poklicno pot. v torek, 3. maja 2016, na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani začela serija usposabljanj za višje izobražene brezposelne ženske, ki se želijo podati na samostojno poslovno ali poklicno pot. Na uvodni delavnici je Suzana Kerec iz ZRSZ pojasnila pogoje za pridobitev subvencije, mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT Slovenija je predstavila agencijo in program usposabljanja, Marta Turk iz GZS pa je udeleženke nagovorila z motivacijskim nagovorom in predstavila vse mentorje, ki bodo izvajali program. V prihodnjih dneh se bodo delavnice začele še drugod po Sloveniji, v ponedeljek, 9. maja 2016 v Mariboru in v torek, 10. maja 2016 v Celju.

Več