Skip to main content

Udeležba odposlanke za MSP na 4. ministrski konferenci EU Prijatelji industrije (Friends of Industry)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica, pristojna za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, se je v petek, 22. 4. 2016, v Varšavi na Poljskem udeležila 4. ministrske konference EU »Friends of Industry«.

Na konferenci so ministri razpravljali na temo dveh aktualnih tematik, in sicer digitalizacije industrije, kjer so osvetlili vlogo državnih in politik EU na temu, za evropsko industrijo izredno perspektivnem področju. Razpravljali pa so tudi o potrebah in izzivih evropskih industrijskih sektorjev ter z njimi povezanimi specifičnimi ukrepi.

Dr. Koleša je izpostavila potrebo po sinergijah med IKT in drugimi sektorji gospodarstva, predvsem malimi in srednje velikimi podjetji. Poudarila je potencial internetnih zagonskih podjetij, pomen vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije v gospodarstvu v času digitalizacije ter izjemen potencial, ki ga predstavljajo ustrezno usposobljeni zaposleni, še posebej kar se tiče digitalnih veščin.

Izpostavila je tudi pomen Evropske mreža odposlancev za mala in srednje velika podjetja (SME Envoys Network), ki lahko odigra pomembno vlogo.

Junijsko neformalno zasedanje mreže SME Envoys se bo odvijalo prav v Sloveniji, in sicer 17. in 18. junija na Brdu. Neformalno srečanje bo potekalo v organizaciji agencije SPIRIT Slovenija in bo financirano s finančnimi sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.