Skip to main content

Potrjen Program dela in finančni načrt SPIRIT Slovenija za leti 2016 in 2017