Skip to main content

Predstavljeni rezultati dveh raziskav: konkurenčnosti Slovenije in njene privlačnosti za tuje investitorje

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes skupaj z Inštitutom za ekonomska raziskovanja in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede pripravila javno predstavitev izsledkov letne raziskave nacionalne konkurenčnosti Slovenije po metodologiji WEF in raziskave Slovenija kot lokacija za tuje neposredne investicije v očeh tujih investitorjev – 2015.

 

Javna predstavitev izsledkov letne raziskave nacionalne konkurenčnosti Slovenije po metodologiji WEF in raziskave Slovenija kot lokacija za tuje neposredne investicije v očeh tujih investitorjev – 2015.

Vsakoletna raziskava "Slovenija kot lokacija za neposredne tuje investicije v očeh tujih investitorjev - 2015", ki jo izvaja Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede, je eno od orodij SPIRIT Slovenija za identificiranje problemov, s katerimi se soočajo tuji investitorji in podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji. Kot je pojasnila ena izmed avtoric raziskave, redna profesorica na FDV dr. Andreja Jaklič, so letos tuji investitorji kot najpomembnejše motive za investiranje v Slovenijo ocenili kakovost delovne sile, dostop do znanja, kvalificiranega dela in tehnologije, ceno delovne sile, učinkovitost storitvene dejavnosti v Sloveniji, dostop do slovenskega trga, geografsko lego in infrastrukturno povezanost Slovenije, učinkovitost proizvodnje v Sloveniji in dostop do trgov v JV Evropi. »Od leta 2008, odkar redno letno anketiramo podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji, se je motivacija tujih investitorjev za investiranje v Sloveniji relativno malo spreminjala. Kljub temu pa je prišlo do nekaterih opaznih sprememb, saj se je nekoliko zmanjšal pomen slovenskega trga kot motiva, precej se je povečal pomen dostopa do trgov EU in pomen cene delovne sile, nekoliko manj pa tudi pomen dostopa do trgov v JV Evropi, dostopa do znanja, kvalificiranega dela in tehnologije, dostopa do inputov ter spremljanja ključnih strank, ki delujejo v Sloveniji,« je dodala Jakličeva.

Več