Skip to main content

V trajnostnem gradbeništvu veliko izzivov in priložnosti za prihodnost

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Trajnostna gradnja izboljša počutje in zdravje ter poveča učinkovitost ljudi, je ekonomsko upravičena, zmanjšuje tveganja in prek nižjih stroškov lastništva prinaša tudi neposredne gospodarske koristi, je bilo slišati včeraj na konferenci Priložnosti v trajnostnem gradbeništvu, ki je potekala v Ljubljani. Konferenca je prikazala prednosti celovitega pristopa k trajnostnemu gradbeništvu, ki upošteva širši spekter ukrepov pri financiranju, načrtovanju, izgradnji, upravljanju in vzdrževanju nepremičnin.

Konference Priložnosti v trajnostnem gradbeništvu, ki je potekala v Ljubljani, se je udeležilo 180 udeležncev

Največje konference za mreženje podjetij na področju trajnostne gradnje in nepremičnin, ki je potekala v Klubu Cankarjevega doma, se je udeležilo več kot 180 podjetnikov v gradbeni panogi, upravljavcev in cenilcev nepremičnin, upravnikov stavb, predstavnikov javnega sektorja, cenilcev nepremičnin, arhitektov, projektantov in ostalih. Na njej so se seznanili z najnovejšimi smernicami, tehnologijami, novim znanjem in usmeritvami v trajnostnem gradbeništvu.

Uvodoma je prisotne pozdravil Jože Prikeržnik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je poudaril, da je trajnostna gradnja ključnega pomena pri doseganju energetskih ciljev v EU do leta 2020. »Trajnostna gradnja je človeku in okolju prijazna in hkrati ekonomična gradnja. Trajnostne zgradbe so energetsko učinkovite, zdrave in funkcionalne za ljudi, ki živijo ali delajo v njih ter pripomorejo k zmanjševanju onesnaževanja in odpadkov.« Ob tem je spomnil tudi na les, ki je bil že od nekdaj glavni gradbeni material, razvoj novih tehnologij obdelave lesa pa ga ponovno izpostavlja kot idealni trajnostni konstrukcijski in izolacijski material. »Kreativnost arhitektov, znanje in inovativnost statikov in konstruktorjev ter kakovost slovenskih izvajalskih podjetij lahko slovensko gradbeništvo popelje na povsem novo pot trajnostne lesene gradnje, s čimer bi se Slovenija lahko pridružila svetovnemu trendu trajnostne lesene gradnje tudi z najzahtevnejšimi objekti.«

Kar 60 % površine naše države je pokrite z gozdovi, s čimer veljamo za eno najbolj gozdnatih držav v Evropi,” je poudaril mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija.

“Ko govorimo o trajnostni gradnji, ne smemo pozabiti na to, da je les ena najpomembnejših naravnih surovin Slovenije. Kar 60 % površine naše države je pokrite z gozdovi, s čimer veljamo za eno najbolj gozdnatih držav v Evropi,” je poudaril mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija. Les predstavlja tudi velik neizkoriščen potencial, zato je SPIRIT Slovenija leta 2013 pričela z aktivno promocijo spodbujanja rabe slovenskega lesa na vseh ravneh družbe ter z različnimi aktivnostmi krepiti splošno zavedanje o lesu, da bi spodbudili nadaljnji razvoj lesne industrije.

Več