Skip to main content

Goriška in jaroslaveljska regija krepita sodelovanje

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Več kot 50 udeležencev poslovnega foruma, ki je v okviru obiska delegacije gospodarstvenikov iz ruskega Jaroslavlja danes potekal v Novi Gorici, je prisluhnilo predstavitvi razvojnih in investicijskih potencialov dveh regij, goriške in jaroslaveljske. Ob robu foruma so potekali tudi individualni pogovori med slovenskimi in jaroslaveljskimi podjetji, med katerimi je bilo zaznati velik interes za skupna sodelovanja.

Več kot 50 udeležencev poslovnega foruma, ki je v okviru obiska delegacije gospodarstvenikov iz ruskega Jaroslavlja danes potekal v Novi Gorici, je prisluhnilo predstavitvi razvojnih in investicijskih potencialov dveh regij, goriške in jaroslaveljske.

Po uradnem sprejemu župana Mestne občine Nova Gorica, Mateja Arčona, sta zbrane udeležence nagovorila podžupan omenjene občine, Marko Tribušon in Sergej Ivanov, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu Ruske federacije v Ljubljani. 

Direktor RRA Severne Primorske, Črtomir Špacapan, je na kratko orisal potenciale najbolj zahodne slovenske regije. Izpostavil je strateški položaj regije ter njeno veliko orientiranost v izvoz. Pohvalil se je s kar nekaj izjemno uspešnimi podjetji, ki visoko kotirajo tudi na svetovnem trgu, predvsem na področju razvoja in raziskav. Regija tudi sicer v to področje vlaga kar 3,3 odstotka svojega BDP, med njihovimi strateškimi področji pa je izpostavil tudi turizem.

V nadaljevanju je direktorica območne gospodarske zbornice, Mirjam Božič, predstavila obseg blagovne menjave med obema državama in izsledke analize, v kateri so preverjali, kje njihova regija vidi priložnosti in prednosti poslovanja z jaroslaveljsko regijo in celotno Rusko federacijo. Med prednostmi so med vidnejšimi sorodnost slovanskih duš oziroma mentalitete, velik pomen vzpostavljanju osebnih odnosov in zaupanja pri poslovanju, poznavanje ruske kulture in dobri politični odnosi. Med priložnostmi, ki jih vidijo, so predvsem nenasičenost trga, z izjemo Moskve, dobra logistika in transport ter možnost dolgoročnih odnosov, omenila pa je tudi pomoč poslovnih klubov in slovenskega veleposlaništva na samem trgu. Med slabostmi prednjačijo neustrezna vizumska politika, nizka kupna moč in vse močnejša konkurenca zahodnih podjetij, predvsem multinacionalk, in odvisnost ruskega gospodarstva od cen nafte. Ruskim udeležencem so bili predstavljeni tudi ukrepi za spodbujanje razvoja regijskega gospodarstva, med katerimi so omenili tudi spodbude in ugodnosti za investitorje.

Po zaključku uradnega dela poslovnega foruma so potekali tudi poslovni pogovori med podjetji obeh držav, po katerih sta obe strani izrazile zadovoljstvo.

Več