Skip to main content

SPIRITov poslovni dan na MOS v znamenju podjetništva, internacionalizacije in sodelanja

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Današnjega dogodka, ki ga je v okviru 48. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti 2015 organizirala Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je udeležilo 140 udeležencev. Podrobneje so jim bile predstavljene storitve za spodbujanje podjetništva in internacionalizacije, ki jih ponuja agencija, dobili so vpogled v poslovne priložnosti ameriškega in kanadskega trga, podeljene pa so bile tudi nagrade natečaja za najboljši prostor podjetniškega sodelanja (coworking) v Sloveniji.

V pozdravnem nagovoru je mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija med drugim napovedal tudi način delovanja agencije naprej v okviru štirih stebrov: podjetništva, tehnološkega razvoja, investicij in internacionalizacije. Pri tem je izpostavil finančne spodbude v obliki javnih razpisov, spremljanje podpornega okolja za podjetništvo, skrb za njegov razvoj in financiranje, ter druge vrste pomoči podjetjem v obliki informacij, svetovanja in promocijskih aktivnosti tako samostojno kot s pomočjo partnerjev. Poudaril je prizadevanja postati uporabnikom bolj prijazna agencija, v smislu debirokratizacije postopkov, in odprtost agencije za različne pobude s strani uporabnikov.

V nadaljevanju je mag. Mateja Gnidovec s sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija predstavila paleto brezplačnih storitev, ki jih agencija ponuja izvoznikom v vseh fazah njihovega mednarodnega poslovanja. “Pomagali vam bomo pri načrtovanju in izvedbi širitve poslovanja na nove trge ali iskanju novih poslovnih partnerjev na tujih trgih, kjer ste podjetja že prisotna, s čimer vam bomo olajšali delo in znižali stroške,« je poudarila.

Več