Skip to main content

Sedež Javne agencije SPIRIT Slovenija odslej na Verovškovi ulici 60

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Sedež in poslovni naslov Javne agencije SPIRIT Slovenija sta po novem na Verovškovi ulici 60 v Ljubljani. S 1. avgustom 2015 se je v skladu s sklepom Vlade RS iz SPIRIT Slovenija izločil sektor za turizem, ki je pričel delovati kot Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma Slovenije, preostala dva sektorja v okviru SPIRIT Slovenija pa kot doslej delujeta na Verovškovi ulici.

Sedež in poslovni naslov Javne agencije SPIRIT Slovenija sta po novem na Verovškovi ulici 60 v Ljubljani. S 1. avgustom 2015 se je v skladu s sklepom Vlade RS iz SPIRIT Slovenija izločil sektor za turizem, ki je pričel delovati kot Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma Slovenije, preostala dva sektorja v okviru SPIRIT Slovenija pa kot doslej delujeta na Verovškovi ulici. Zemljevid