Skip to main content

Vabilo za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v 2016

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

SPIRIT Slovenija vabi podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, naj izrazijo svoj interes za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Rok za oddajo predlogov je petek, 11. september 2015.

 

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini bo upošteval le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu. Predlagani sejmo morajo imeti mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Program sejmov bo sestavljen tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog.

Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Rok za oddajo predlogov je:  petek, 11. septembra 2015

Več informacij in obrazci