Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v najučinkovitejši izobraževalni program za izvozno poslovanje ITM

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v novo generacijo izobraževanja za izvozno poslovanje ITM, ki ga skupaj z ITM Worldwide Foundation in agencijo Business Sweden izvaja že osmo leto zapored. Prijava v program, ki je bil razglašen za najboljši koncept izobraževanja s področja mednarodne trgovine na EU predstavitvi programov Leonardo da Vinci v Maastrichtu, je možna do petka, 19. junija 2015.

SPIRIT Slovenija omenjeni program v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation in Business Sweden ter svetovno priznanimi predavatelji izvaja že od leta 2006.

V tem času se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo že 90 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100% zadovoljstvo s programom. Prve tri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu v povprečju povečale za 40 %.

Med lanskimi udeleženci je bil tudi Aleksej Metelko iz podjetja FerroČrtalič, d. o. o.:“Znanje pridobljeno v okviru izobraževalnega programa ITM se že aktivno kaže pri mojem vsakdanjem delu in odločitvah, ki so hitrejše in boljše. Kot direktor prodaje in marketinga v podjetju, ki je predvsem izvozno usmerjeno, se vsakodnevno srečujem s številnimi izzivi. Trdno verjamem, da je ena ključnih veščin za doseganje nadpovprečne uspešnosti tudi sistematičen pristop k izvoznem managementu in brez vsakega dvoma lahko povem, da sem to veščino v času izobraževanja dokončno ponotranjil, za kar sem iskreno hvaležen vsem coachem, s katerimi sem sodeloval. Če bi hotel strniti misli v en stavek, bi rekel, da je ITM Worldwide izobraževanje, ki bi se ga moral udeležiti vsak, ki se profesionalno ukvarja z izvoznim managementom. Več kot očitno je, da so predavatelji resnično svetovnega formata, saj jih je odlikovala odlična teoretična podlaga, oblikovala pa praktična uporaba. Prenos v prakso je tisto, kar je ključno in predstavlja zmagovalno kombinacijo in temu bi moral slediti sleherni »mladi« profesionalec, ne glede na položaj in funkcijo v podjetju."

Udeležba v programu je namenjena mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Program ITM poteka v angleškem jeziku, izpeljan je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. Je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo prevetril poslovno strategijo podjetja in bo odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge, udeleženci pa pridobijo mednarodno diplomo, ki jo priznava IATTO (International Association of Trade Training Organisation).

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:
- nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
- individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
- informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
- mednarodna poznanstva.

Večino stroškov za udeleženca krije SPIRIT Slovenija.

Program ITM 2015 bo predvidoma potekal od konca junija do novembra 2015, v skupnem obsegu 15 dni (13 delovnih dni). Seminarji in delavnice se bodo odvijale v Ljubljani, z izjemo pet dnevnega sklopa seminarjev, ki se bo odvijal na Švedskem.

Tudi v letu 2015 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bo zagotovljena čim večja interdisciplinarnost. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz malih in srednjih  podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu.


Več o programu, prijavnica in o izkušnjah dosedanjih udeležencev na www.izvoznookno.si