Skip to main content

V letu 2015 predvidenih 11 skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na podlagi izraženega interesa slovenskih podjetij oblikovala seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 11 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2015.

Seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 11 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo agencija izvedla v letu 2015 je objavljen na spletnih straneh agencije (www.spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si). Aktualna povabila podjetjem za sodelovanje na posamezni sejemski predstavitvi bodo objavljena na spletnih straneh agencije.

Sejemski nastopi podjetij v tujini predstavljajo eno od osnovnih orodij promocije podjetij in njihovih izdelkov oziroma storitev v tujini. Stroški nastopa podjetij na mednarodnih sejmih v tujini so predvsem za mala in srednje velika podjetja relativno visoki, SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva podjetjem omogoča večjo prepoznavnost v okviru sejemskih predstavitev, obenem pa jim z zakupom razstavnega prostora in organizacijo nastopa znižuje stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.

Podjetja, ki se udeležujejo skupinskih sejemskih predstavitev slovenskega gospodarstva pod okriljem SPIRIT Slovenija med prednostmi skupnega nastopa poleg stroškovne učinkovitosti in enostavnejše organizacije in priprave na sejem za podjetja, izpostavljajo tudi večjo prepoznavnost slovenskih podjetij.

Skupina slovenskih podjetij na skupni stojnici na takšnem sejmu je bolj opazna, saj bi se posamezno podjetje izgubilo v množici razstavljavcev iz celega sveta. Po dosedanjih izkušnjah s skupinskimi sejemskimi predstavitvami lahko potrdimo, da na ta način krepimo tudi prepoznavnost Slovenije. Skupinski nastop pa za razstavljavca pomeni tudi ugodnejšo stroškovno sliko, saj SPIRIT Slovenija pokrije stroške zakupa neopremljenega razstavnega prostora, vpisa v sejemski katalog ter infrastrukturnih priključkov,” pravi mag. David Visenjak, direktor prodaje, Perutnina Ptuj d. d., ki se je udeležilo sejma PLMAs World of Private Label. Ocenjuje, da so se tovrstni nastopi v tujini v zadnjih letih precej uveljavili med slovenskimi podjetji, ki se zavedajo pomena izvozne usmerjenosti.

 

Milan Milostnik iz podjetja Homeyacht, ki se je udeležilo sejma METS: “V slogi je moč! Skupaj smo bolj opazni in prepoznavni. Vsako podjetje ima svoje partnerje in stranke, zakaj si jih ne bi med razstavljavci predstavili in sklenili nove posle preko zaupanja vredne osebe? Pomemben vidik je tudi znižanje stroškov ter večja pogajalska moč pri organizatorju sejma. V mreženju vidim edino pot do uspeha.”

 

V letu je 2014 SPIRIT Slovenija organiziral skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 13 sejmih v tujini, ki se jih je udeležilo 138 slovenskih podjetij. Za potrebe skupinskih predstavitev je bilo zakupljenih 3.381 m2 razstavnega prostora, podjetja pa so vzpostavila več kot 6.230 poslovnih kontaktov oziroma sklenila 275 konkretnih novih poslov.